Superman

Op Runner’s World kwam ik een arti­kel tegen met daar­in oefe­nin­gen voor ver­ster­king van het bekkengebied

om de sta­bi­li­teit, de kracht en het uit­hou­dings­ver­mo­gen te leve­ren om goed heu­ve­lop te lopen, naar de finish te sprin­ten en kilo­me­ter na kilo­me­ter effi­ci­ënt te blij­ven bewe­gen. Met een sterk bek­ken­ge­bied volgt de rest vanzelf.

Alleen toen ik ze deze week wil­de uit­pro­be­ren had ik soms moei­te om op basis van de tekst te begrij­pen hoe ik ze nu eigen­lijk moest uit­voe­ren. Daar­om maar eens op You­Tu­be gezocht naar voor­beel­den en dat werk­te verhelderend.

Dit zijn nu mijn nieu­we oefe­nin­gen die ik via de Zen Habits metho­de van Leo Babau­ta onder­deel pro­beer te maken van mijn dage­lijk­se routine.

Super­man

Brug

Metro­noom

De plank, beenhef

De plank, zijwaarts

~ ~ ~

De ach­ter­grond bij deze serie blog­posts over Zen Habits – Mas­te­ring the Art of Chan­ge door Leo Babau­ta en mijn eigen vor­de­rin­gen met betrek­king tot het voort­aan dage­lijks uit­voe­ren van rek- en strek­oe­fe­nin­gen zijn hier te lezen.

~ ~ ~


Reacties

 1. Weerzinwekkend

  Sjee, dat zijn geen rek- en strek­oe­fe­nin­gen meer, maar jouw dage­lijk­se rou­ti­ne wordt een hele workout!

  1. Peter Pellenaars

   Voor­lo­pig bouw ik het voor­zich­tig op om het leuk te blij­ven vin­den. Maar het is wel de bedoe­ling dat ik enke­le keren per week wat ste­vi­ger ga oefe­nen. Het bevalt me goed.

 2. Niek

  Wat grap­pig. Dit zijn alle­maal bewe­gin­gen die ik weke­lijk bij de yoga ook maak.

  1. Peter Pellenaars

   Dat is inder­daad grap­pig. Dan kan ik ook mooi afvin­ken dat ik aan yoga doen 😉

 3. Paul van der Werf

  Die brug deed ik vroe­ger wel­eens bij de fysio, in een vari­ant waar ik m’n rech­ter­arm niet hoef­de te strekken.

  1. Peter Pellenaars

   Het was dus de brug die ik finaal ver­keerd bleek te doen op basis van de tekst alleen. Pas toen ik op you­tu­be ging zoe­ken zag ik hoe het echt moest. Dat was nog­al een verschil.

 4. Anna

  Haha… en zo doe je dus onge­wild aan yoga 🙂 Wel han­dig zo, you tube, als je de oefe­nin­gen nog nooit hebt gedaan.

  1. Peter Pellenaars

   Zeker zo han­dig als blijkt dat je er al een aan­tal ver­keerd uitvoerde…