Survival vs Obstacle

Omdat ik vol­gende week voor het eerst aan een Mud & Water Chal­lenge mee ga doen en totaal geen idee heb wat ik daar kan verwacht­en of hoe zwaar dit is besloot ik me in te schri­jven voor een proe­fles bij een sur­vival run verenig­ing vlak in de buurt.

Van­daag was het zover. Klok­slag 10 uur vertrokken we voor een warm­ing up nadat we elka­ar om de beurt kort had­den voorgesteld. In totaal waren we met z’n zeve­nen (6 man, 1 vrouw). Ieder had zo zijn/haar eigen rede­nen om eens te ervaren wat een sur­vival run pre­cies is. Zo was er een jon­gen die marinier wilde wor­den maar ook een man van 44 jaar die na een ongeluk een jaar lang in een rol­stoel had gezeten om daar­na nog eens zes jaar te revalid­eren voor­dat hij uitein­delijk weer in de buurt van zijn oude (sport)niveau zat.

Als onderdeel van de warm­ing up wer­den we ook het water in ges­tu­urd om een eind te zwem­men en ver­vol­gens te proberen om via een touw uit het water te ger­ak­en en over een balk te klim­men. Dat was al meteen te hoog gegrepen voor ons.

De resterende twee(!) uur zijn we afwis­se­lend langs de meeste hin­dernissen gegaan waar we uit­leg kre­gen over de tech­nieken die nodig zijn om ze te bed­win­gen. Natu­urlijk moesten we dat meteen in de prak­tijk bren­gen. Hieron­der staan een paar foto’s zodat je een beeld kri­jgt van de vari­atie. En het is lang niet alles want we hebben bijvoor­beeld ook nog aan houthakken en boogschi­eten gedaan, ter­wi­jl de kajakken helaas al gere­serveerd waren anders had­den we daar ook nog in gemogen.

Na afloop was ik com­pleet ges­loopt. Eigen­lijk al halver­wege. Ik voelde hoe de (weinige) kracht uit mijn armen verd­ween waar­door ik noodged­won­gen enkele hin­dernissen niet meer goed kon uitvo­eren omdat ik de tech­niek niet beheer­ste en de kracht me ont­brak. Maar ik bleek niet de enige. Alle­maal zat­en we er in meer of min­dere mate doorheen. Volkomen vol­gens verwacht­ing. En het was ook iets wat onze train­er van de dag niet naliet te benadrukken: zon­der ervar­ing gaat het je min­stens vier tot acht maan­den kosten om een sur­vival run tot het einde toe een beet­je fat­soen­lijk uit te lopen.

Oh ja, prat­en over obsta­cle runs (zoals dus de Mud & Water Chal­lenge) is als vloeken in de kerk. Die zijn voor de fun. Te com­mer­cieel en te duur. En miss­chien ook wel te min kreeg ik het idee. Een sur­vival run is het echte werk werd ons op het hart gedrukt.

Eens zien hoe ik er vol­gende week over denk wan­neer ik bei­de vor­men voor de eerste keer ervaren heb.

Als laat­ste nog de beloofde foto’s om een beeld te kri­j­gen hoe gevarieerd en mooi de hin­dernis­baan van Sur­vival Arn­hem er bij ligt. Een genot om er te mogen sporten (ondanks de spier­pi­jn en blauwe plekken).

IMG_1837

IMG_1838

IMG_1842

IMG_1851

IMG_1858

IMG_1860

IMG_5481

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets