Verkopen is een vak en luisteren ook

Nu ik defin­i­tief lid ben gewor­den van de sur­vival club Arn­hem en mor­gen (zater­dag) ook nog eens aan de Mud & Water chal­lenge deel­neem in Mau­rik leek het mij ver­standig een paar nieuwe schoe­nen te kopen. Natu­urlijk spe­ci­aal een mod­el om ‘of the road’ te gaan.
Op de web­site van de sur­vival club stond aangegeven dat ik kort­ing kon kri­j­gen bij Runner’s world in Arn­hem. Dus ik naar de stad. Bij de winkel werd ik geholpen door een uiterst vrien­delijke medew­erk­er. Hier­bij enkele flar­den uit het gesprek nadat ik hem had uit­gelegd dat ik slechts één proe­fles gevol­gd heb en verder nog nooit iets vergelijk­baars heb gedaan:
Hij: Ja, die sur­vival club Arn­hem is echt erg goed geor­gan­iseerd. Hoe lang train je daar al?
Hij: Mijn zoon­t­je doet ook aan sur­vival run en hij traint alti­jd op de zater­dagocht­end. Niets voor mij om zo vroeg het water in te sprin­gen. Ik ben een echte kouk­leum. Op welke dag train jij alti­jd?
Hij: In april dit jaar hebben ze me overge­haald mee te doen aan de run die de club zelf organ­iseert. Ik heb een hart­stikke goeie con­di­tie en doe veel aan zwem­men, maar ik was hele­maal ges­loopt. Was jij er ook bij?
Hij: Bij de club raden ze de Brooks schoe­nen aan. Die vind ik zelf ook erg goed. Maar ik laat wel alti­jd wat andere merken zien zodat de mensen toch eventueel kun­nen afwijken. Ken jij (noemt naam van iemand op de club die ik vol­gens hem zou moeten ken­nen want iedereen kent ‘m op de club)? Die geeft train­ing maar moet niets van Brooks hebben.
Tussen de bedri­jven door gaf hij deskundig com­men­taar bij de diverse schoe­nen die ik uit­probeerde en tips over mijn looptech­niek op basis van de film­p­jes die hij maak­te. Maar dat kan ik natu­urlijk alle­maal ver­keerd begrepen hebben. Luis­teren is tenslotte een vak apart.
Uitein­delijk wist hij me een paar Brooks Cas­ca­dia 10 te verkopen waarmee ik tevre­den de winkel ver­li­et. Mor­gen wacht ze een water­doop als vuur­doop.

brookscascadia10

~ ~ ~
Iets voor jou, dat sur­vival­run­nen? Kom dan eens een keert­je kijken bij Sur­vival­run Train­ings­groep Arn­hem. Of check voor een verenig­ing bij jou in de buurt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets