Komt tijd, komt

Het is gedaan. De klus is geklaard. Neder­land en Oos­ten­rijk zijn Live zoals dat in ons pro­ject­dia­lect ook wel genoemd wordt.

Vori­ge week dins­dag­och­tend zagen we de eer­ste orders in het nieu­we sys­teem ver­schij­nen en tot nu toe heeft dat nog niet tot al te gro­te pro­ble­men geleid. Con­creet bete­kent dit dat er lang­zaam maar zeker ruim­te in mijn vrije tijd komt om naast het hard­lo­pen en sur­vi­va­len weer wat fre­quen­ter te kun­nen blog­gen. Jippie!

Gro­te vraag: waarover?

Wordt ver­volgd.