Waarover ik ga bloggen

Vanavond heb ik tijd uit­getrokken om eens na te denken waarover ik zou kun­nen gaan bloggen. Lang had ik niet nodig. Ik wil iets soort­gelijks doen als met het boek van Leo Babau­ta over het aan­leren van nieuwe gewoontes. Wat ik inter­es­sant vond aan deze dagelijkse blog­posts over de Zen Habits meth­ode is dat de focus veran­derde van feit­elijke beschri­jv­ing met betrekking tot de inhoud van wat ik gelezen had naar wat het gelezene bij mij teweeg­bracht.
Dat had ik vooraf niet verwacht. Ergens was ik een beet­je bang dat het nogal saaie blog­posts zouden gaan wor­den waarin het stap­pen­plan van Leo Babau­ta min of meer in samen­vat­ting zou wor­den ver­meld. Gelukkig heeft het anders uit­gepakt. Regel­matig gaf de tekst aan­lei­d­ing voor per­soon­lijke blog­posts die weliswaar gere­la­teerd waren aan stap­pen­plan maar net zo goed op zichzelf staand gelezen kon­den wor­den. Het was inspir­erend om op deze manier te bloggen.
Ik ben daarom benieuwd of dat wederom gaat gebeuren bij een vol­gende poging. Want dat is wat ik wil gaan doen. Opnieuw wil ik dagelijks enkele bladz­i­jdes uit een boek gaan lezen en daar dan over bloggen. Zon­der dat het vooraf vast­staat waar ik het pre­cies over ga hebben. Het gelezene zal de inspi­ratie moeten vor­men om de blog­post te lat­en ontstaan. Verwacht dus niet dat op het eind je een com­pleet overzicht hebt waar het boek over gaat. Dat is niet mijn bedoel­ing. Het gaat me juist om het vast­leggen van alles waar ik aan moet denken tij­dens het lezen. Althans, een poging daar­toe.
Alleen ben ik er nog niet hele­maal uit wat voor soort boek ik deze keer de revue laat passeren. Ik zou heel graag een goed geschreven ver­han­del­ing over een his­torisch onder­w­erp dagelijks beet­je bij beet­je willen bespreken, maar twi­jfel of dat miss­chien net iets te hoog gegrepen is voor dit exper­i­ment.
Een ander boek waar ik aan zit te denken is Zen and the Art of Motor­cy­cle Main­te­nance door Robert M. Pir­sig. Het is een boek dat me al jaren fasci­neert en wat ik zeer regel­matig her­lees zon­der het hele­maal te kun­nen bevat­ten. Een mooie gele­gen­heid om me er weer eens verder in te verdiepen (wat ik eigen­lijk toch al van plan was deze zomer). Tevens heb ik dit boek op vele ver­schil­lende locaties gelezen en aldus zal het hopelijk regel­matig dier­bare herin­ner­in­gen naar boven bren­gen die ik kan ver­w­erken in mijn dagelijkse (of in ieder geval zeer fre­quente) blog­posts.
Ik ga er nog een nacht­je over slapen maar mijn gevoel zegt me dat Zen and the Art of Motor­cy­cle Main­te­nance een goede keuze is. Iemand bezwaar?
Voor dege­nen die willen meelezen, ik heb een Black Swan edi­tion uit 1989 (de oor­spronke­lijke tekst is uit 1974) met ISBN 0099786400

Pirsig - Zen

2 Comments

Met dat boek zou ik wel mee willen lezen, als ik ten­min­ste de tijd vind tussen de boeken die ook alle­maal nog op mij liggen te wacht­en… Kondig je tevoren aan wan­neer je begint en hoe lang je ermee bezig verwacht te zijn? Dan is het makke­lijk­er plan­nen voor je meelez­ers!

Mocht ik bij mijn keuze bli­jven (waar het veel van weg heeft) dan denk ik na het week­end te begin­nen. Ik was niet van plan om veel bladz­i­jdes per keer te lezen, dus het zal wel een tijd­je duren voor­dat we door het boek heen zijn. Maar het maakt het tevens makke­lijk­er om te bli­jven meelezen of zelfs lat­er aan te hak­en.
Leuk dat je miss­chien mee gaat lezen. Heb je het boek al ooit eerder gelezen of wordt dit de eerste keer?

Geef een reactie