Op 29

Op 29 augus­tus vloog ik van Amster­dam naar Eden Prai­rie, Min­ne­so­ta. Dat was zater­dag (gis­te­ren). Van­daag besloot ik mijn jet­lag te trot­se­ren door een lan­ge wan­de­ling te gaan maken in de omgeving.

Het was nog flink bewolkt toen ik ver­trok maar de tem­pe­ra­tuur was al erg aan­ge­naam. Voor mijn eer­ste bestem­ming had ik in gedach­ten om Lake Ander­son te bezoe­ken. Mis­schien was daar wel een mooie wan­del­rou­te uit­ge­zet die mij rond­om het hele meer zou bren­gen. Hier­voor moest ik eerst een woon­wijk doorkruisen.

Het bleek al snel dat ik niet bij het meer kon komen. Navraag bij enke­le buurt­be­wo­ners die ik tegen kwam beves­tig­de mijn ver­moe­den. Alleen als ik in een nabij­ge­le­gen bos de paden zou ver­la­ten en me door het hoge riet en struik­ge­was wist te manoeu­vre­ren kon ik er mis­schien dicht­bij komen. Het is me niet gelukt. Wel kwam ik veel pad­de­stoe­len tegen.

Dan maar op weg naar een ander mee. Onder­weg kwam ik een konijn­tje tegen. Hier­voor had ik al heel veel eek­hoorns gezien, maar die waren alle­maal erg cameraschuw.

Tij­dens het rond­je om dit meer trap­te ik bij­na op een, ja wat is het eigen­lijk? Een nin­ja­turt­le misschien?

Het blijkt hier om een Snap­ping Turt­le te gaan leer­de ik via een zoek­ac­tie op inter­net later op de avond.

Een paar uur later en enke­le bla­ren rij­ker was ik weer terug bij het hotel. De rest van de mid­dag heb ik in en rond het zwem­bad doorgebracht.

Eén reactie

Elja 27 september 2015 Reageer

Ziet er heer­lijk uit! Wat leuk een snap­ping turt­le, heb er nooit een­tje in het echt gezien. Maar ik vind al die ande­re die­ren in de VS altijd zo gaaf.

Geef een antwoord