India Spice House en Lake Minnetonka

Nadat ik de voor­bije dagen ver­schil­len­de Ame­ri­kaan­se fast­food res­tau­rants van bin­nen had gezien werd ik tij­dens de lunch van­daag door mijn col­le­ga uit India mee­ge­no­men naar The India Spi­ce Hou­se. Een ver­a­de­ming na alle king­si­ze ham­bur­gers, super steaks en dik­be­leg­de sand­wi­ches waar bij­na niet aan te ont­snap­pen valt.

Het is gelukt. Deze avond heeft een col­le­ga me mee­ge­no­men naar Lake Min­ne­t­on­ka (je weet wel). Daar heb­ben we een sfeer­vol res­tau­rant uit­ge­zocht bij een klei­ne haven en geno­ten van een heer­lijk diner samen­ge­steld uit loka­le gerech­ten. Ver­vol­gens nog een kor­te wan­de­ling langs de water­kant. Helaas was het te sche­me­rig om echt goe­de foto’s van de omge­ving te maken.