Lake Minnetonka

Het is gelukt. Deze avond heeft een col­le­ga me mee­ge­no­men naar Lake Min­ne­t­on­ka (je weet wel). Daar heb­ben we een sfeer­vol res­tau­rant uit­ge­zocht bij een klei­ne haven en geno­ten van een heer­lijk diner samen­ge­steld uit loka­le gerech­ten. Ver­vol­gens nog een kor­te wan­de­ling langs de water­kant. Helaas was het te sche­me­rig om echt goe­de foto’s van de omge­ving te maken.

IMG_0761 IMG_0763 IMG_0764 IMG_0767 IMG_0771 IMG_0772