Vandaag moest ik

Van­daag moest ik alles te voet doen. Mijn col­le­ga waar­mee ik de voor­gaan­de dagen kon mee­rij­den naar het werk was gis­te­ren ver­trok­ken voor een lang week­end bij haar ouders (a.s. maan­dag is het Labour Day, een vrije dag in de VS). Het gaf me de gele­gen­heid om het meer gele­gen vlak­bij kan­toor eens van wat dich­ter­bij te bekij­ken. Als je je best doet dan kun je heel in de ver­te aan de over­kant een stuk­je van Emer­son ach­ter de bomen zien.

Om drie uur ’s mid­dags was het zo goed als uit­ge­stor­ven op het werk. Zo’n beet­je ieder­een had al eer­der vrij geno­men. Dus besloot ik ook maar te gaan en heb toen ondanks de druk­ken­de hit­te mijn trai­nings­rond­je van 10km gelo­pen. Het was opnieuw zwaar afzien.

Als laat­ste ben ik ’s avonds op mijn gemak weer naar de mall gewan­deld om een por­tie eten bij Litt­le Tokyo te bestel­len. Op de terug­weg zag ik een eek­hoorn die als avond­eten een pad­de­stoel ver­or­ber­de. Op het eer­ste gezicht leek het als­of hij/zij aan een tafel­tje stond te eten. Ik blijf genie­ten van die beest­jes. Zo jam­mer dat we die niet vaker in Neder­land zien.

Mor­gen nog een trip­je langs de Mis­sis­sip­pi en dan weer naar huis.