Bridge to Bridge 2015

bridge2bridge001

Uit­ein­de­lijk viel het alle­maal reu­ze mee. Omdat we bei­den (Luel­la en ik) dach­ten niet zo goed in ons vel te zit­ten begon­nen we in een rus­tig tem­po. Voor­al de eer­ste keer over de Nel­son Man­de­la brug en de John Frost brug deden we het voor­zich­tig aan. Het bleek de juis­te stra­te­gie want nadat we er vijf kilo­me­ter op had­den zit­ten keken we elkaar aan en zagen dat het goed zat. Lang­zaam voer­den we het tem­po op.

De twee­de keer over de Nel­son Man­de­la brug ging iets­jes snel­ler en gaf ons geen pro­ble­men. Daar­na was het een heel stuk tame­lijk vlak lopen door park Meiners­wijk. Hier kon­den waar het bre­der was af en toe ande­re lopers inha­len om ons nieu­we tem­po vast te hou­den. Op de Driel­se dijk aan­ge­ko­men had­den we er twaalf kilo­me­ter opzit­ten. Zoals het nu ging zou­den de laat­ste vier kilo­me­ter geen pro­ble­men meer moe­ten ople­ve­ren. Opnieuw gin­gen we wat har­der lopen.

Op weg naar de John Frost brug kreeg ik toch wat last van bla­ren en voel­de ook hoe mijn boven­be­nen stijf begon­nen te wor­den. Even op de tan­den bij­ten dus. En ook op de John Frost brug wis­ten we nog te ver­snel­len. Daar­na was het de laat­ste kilo­me­ter alleen maar afda­len en dat lever­de met­een ons snel­ste rond­je op. Alle­bei gin­gen we over de finish in een mooie tijd van 1:31 uur. Iets wat we voor­af niet ver­wacht had­den. Zo zie je maar hoe je jezelf blijft verbazen.

Voor de start
Voor de start
Na de finish
Na de finish

En ook klein­zoon Milan liep zijn 1 km met goed gevolg. In een super­tijd van 7 minu­ten en 40 secon­den raf­fel­de hij het par­cours af. Toppertje!

bridge2bridge004

~ ~ ~