In de overgang

Als je een boek voor het eerst openslaat, ga je een tran­si­tieruimte bin­nen, Je bent niet in deze wereld, de wereld waarin je een boek vasthoudt (bijvoor­beeld, dit boek), nòch in die wereld (de metafy­sis­che ruimte waar de woor­den naar­toe wijzen). Deze poly­di­men­sion­aliteit beschri­jft tot op zekere hoogte het algemene leesgevoel — iemand bevin­dt zich op veel plekken tegelijk.
[p.61, Wat we zien als we lezen, Peter Mendel­sund]

Ein­delijk begonnen in dit vanaf de eerste bladz­i­jde fascinerende boek. Dus als jul­lie me zoeken kun je dat beter op veel plekken tegelijk doen.

wat-we-zien-als-we-lezen-peter-mendelsund

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets