50books – jaar 2015 – vraag 36

Deze blog­post is deel 36 van 49 in de serie 50books — 2015

We zat­en in de bus op weg naar de Bridge to Bridge run in Arn­hem. Het startschot voor de 16km zou om 12 uur klinken. “Ben je er hele­maal klaar voor?” vroeg ik aan Luel­la. Dat bleek niet zo te zijn. De hele week was ze al wat ziek­jes geweest en van een goede voor­berei­d­ing in de voor­gaande dagen was geen sprake geweest. Ze zag er eigen­lijk ontzettend tegenop. Waar ze vooral bang voor was was dat ze tij­dens de loop plot­sel­ing ontzettende honger zou kri­j­gen. Dat was haar namelijk al eerder overkomen.

De beruchte hongerk­lop, daar had ik zelf eigen­lijk nog nooit last van gehad tij­dens het hard­lopen. Wel toen ik vroeger fanatiek aan wiel­ren­nen deed. Regel­matig kwam ik er tot mijn schrik halver­wege een lange rit achter dat ik niets meer te eten bij me had ter­wi­jl ik nog vele kilo­me­ters zou moeten fiet­sen voor­dat ik weer thuis was. Kwest­ie van slechte voor­berei­d­ing. Maar ook van geen idee welke gerecht­en vooraf uiter­mate voedza­am waren bij zo’n inspan­ning. Ik deed/at maar wat.

Ook bij het hard­lopen ben ik zo begonnen. Tot­dat een van mijn collega’s (een fanatieke hard­lop­er) erachter kwam dat ik aan hard­lopen deed. Hij kwam met aller­lei tips waarop ik moest let­ten, inclusief wat ik wel of niet moest eten. Toen ik me daar wat meer in ging verdiepen op inter­net kwam ik bij een uiterst hand­ig boek­je uit: Het hard­lop­er­skook­boek geschreven door Miri­am van Rei­jen en Bar­bara Kerk­hof. Uiterst prak­tisch ingedeeld in sec­ties gericht op voed­ing tij­dens train­ing, vlak voor en gedurende wed­stri­j­den, en in de peri­ode na een wed­stri­jd staan er veel gevarieerde gerecht­en ver­meld, plus ook nog eens aller­lei wetenswaardighe­den met betrekking tot voed­sel en hard­lopen.

Het is mijn tweede kook­boek ooit. Niet dat we verder geen kook­boeken in huis hebben, maar die zijn eerlijk gezegd alle­maal door/voor Inge aangeschaft. Mijn eerste kook­boek kreeg ik van een tante toen ik uit huis ging en op mezelf ging wonen: Eerste­jaars koken — Basiskook­boek voor stu­den­ten, door Yvonne en Cas­san­dra Kroo­nen­berg. Ik heb er veel baat bij gehad net zoals nu het geval is met het hard­lop­er­skook­boek.

En ondanks dat koken en eten (net zoals het weer trouwens) niet mijn favori­ete onder­w­er­pen zijn om over te bloggen (of tweet­en), deze week dan toch maar eens een #50books vraag over kook­boeken.

vraag 36:
Welk kook­boek gericht op een spec­i­fieke doel­groep heb jij in huis (gehad) waar je veel gebruik van (hebt ge)maakt?

Het lijkt erop dat voor elke te onder­schei­den groep mensen met een bepaalde hob­by of voorkeur er een kook­boek is. Ik ga hier niet de voor­beelden opnoe­men die ik op inter­net ben tegengekomen, maar ben vooral benieuwd wat jul­lie zoal in huis hebben staan om de juiste gerecht­en op de eettafel te kri­j­gen. Hoe ben je aan die boeken gekomen? Ben je er bewust op zoek naar gegaan omdat je iets miste in de reg­uliere kook­boeken? Of zijn ze je aan­bev­olen of cadeau gedaan? Gebruik je ze nog steeds of staan ze nu te ver­pi­eteren ergens achter in de kast? En natu­urlijk is het alti­jd leuk om een foto bij te voe­gen van je lievel­ings­gerecht uit je favori­ete kook­boek.

zombie_cooking

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books – jaar 2015 – vraag 3550books – jaar 2015 – vraag 37 »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets