Kijk om en geniet

Deze avond had ik sur­vival­train­ing. Tot voor kort kon ik doorde­weeks op de dins­dag of don­derdag in groepsver­band trainen. En op de zondagocht­end natu­urlijk. Ik besloot om voor de don­derdag en zondag te kiezen. Zodat ik op dins­dag kon gaan hard­lopen.
Sinds kort is er echter ook op de woens­dag gele­gen­heid om te trainen. Vol­gens de nieuws­brief waarin dit ver­meld stond zou er veel aan­dacht voor tech­niek zijn. Begin­ners werd aanger­aden om deze weke­lijkse train­ing te over­we­gen.
Ik voelde me vanzelf­sprek­end aange­spro­ken. Toen ik daar­naast nog eens hoorde dat iemand die tegelijk met mij was begonnen en waarmee ik pri­ma kan opschi­eten nu doorde­weeks kan gaan trainen omdat hij alti­jd op dins­dag en woens­dag ver­hin­derd is, was de veran­der­ing snel gemaakt. Voor­taan ga ik op woens­dag en zondag.
Vanavond waren er twee nieuwelin­gen bij die hun tweede proef­train­ing had­den. Ergens halver­wege een com­bi­natie hin­der­nis werd mij gevraagd om een bepaalde tech­niek even voor te doen. Het was een oefen­ing die ik zelf pas sinds vorige week voor de eerste keer op de juiste wijze wist te vol­bren­gen. Gelukkig ging het me nu ook goed af.
De nieuwelin­gen waren onder de indruk maar ikzelf miss­chien nog wel het meest toen ik me realiseerde dat ik pas tien weken bezig ben. Zoals voor­speld door de train­er van mijn eerste proef­train­ing moesten we vooral niet bezig zijn met wat we alle­maal nog niet kon­den maar elke train­ing opnieuw geni­eten van dat wat we onder­tussen alle­maal al geleerd had­den.
En het moet gezegd, ik geni­et elke train­ing van de eerste tot de laat­ste min­u­ut. We zijn nu zelfs plan­nen aan het mak­en voor onze eerste sur­vival­run ergens eind dit jaar of begin vol­gend jaar! Wie me de eerste les had zien stun­te­len had dat vol­gens mij niet dur­ven voor­spellen. Ikzelf althans niet.

IMG_1837

~ ~ ~
Iets voor jou, dat sur­vival­run­nen? Kom dan eens een keert­je kijken bij Sur­vival­run Train­ings­groep Arn­hem. Of check voor een verenig­ing bij jou in de buurt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets