Photomyne voor het digitaliseren van je oude (vakantie)foto’s

Een col­le­ga liet me tij­dens de lunch een bericht­je van zijn zwa­ger zien. Er zat een foto bij van Bryce Canyon (in de Amerikaanse staat Utah) waar hij momenteel op vakantie was. Kijk, zei mijn col­le­ga, daar ben ik ook geweest. Ik ook, was mijn reac­tie.
We raak­ten aan de praat over onze respec­tievelijke vakanti­etocht­en door het Amerikaanse land en over Las Vegas in het bij­zon­der. Hij had het idee dat tij­dens zijn verbli­jf aldaar er nog niet van die mega­ho­tels ston­den. Ik wist niet beter dan dat dit in ieder geval in 1993 wel het geval was. Weet je wat, zei hij toen, ik neem mor­gen mijn fotoal­bum wel mee. Als jij dat nu ook doet, dan kun­nen we het vergelijken.
’s Avonds thuis stond ik in dubio. Ik had niet zoveel zin om een dik fotoal­bum mee te nemen naar kan­toor. Maar om nu alle foto’s te gaan scan­nen zodat ik ze dig­i­taal bij me had vond ik ook weer zo’n klus waar ik niet op zat te wacht­en. Dan maar de Apple store geopend op zoek naar een (hopelijk niet-gehack­te) app die iets zou kun­nen beteke­nen.
Ik kwam uit bij Pho­to­myne:

Bin­nen de korste keren had ik het gehele fotoal­bum op mijn iPhone staan. De gebruik­ersin­ter­face werkt makke­lijk en het enige wat je moet doen is cor­rec­ties aan­bren­gen daar waar de app de kaders van een foto niet goed heeft aange­bracht. Het werkt stukken sneller dan losse foto’s door een scan­ner halen.
Hier­bij alvast een paar voor­beelden van foto’s uit 1993.
Bryce Canyon:

bryce1 bryce2

Las Vegas:

lasvegas0 lasvegas1 lasvegas2 lasvegas3

Zoals je kunt zien ston­den er in 1993 al heel wat van die gigan­tis­che hotels. Mijn col­le­ga was in ’88 geweest, maar ook toen was dit al het geval bleek uit de foto’s in zijn fotoal­bum hoewel hij zich er weinig van kon herin­neren. Dat kwam, zo gaf hij aan, omdat hij zelden in die vakantieal­bums keek. Het eerste wat hij dit week­end ging doen was Pho­to­myne aan­schaf­fen en die albums dig­i­talis­eren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets