Photomyne voor het digitaliseren van je oude (vakantie)foto’s

Een col­le­ga liet me tij­dens de lunch een bericht­je van zijn zwa­ger zien. Er zat een foto bij van Bry­ce Can­y­on (in de Ame­ri­kaan­se staat Utah) waar hij momen­teel op vakan­tie was. Kijk, zei mijn col­le­ga, daar ben ik ook geweest. Ik ook, was mijn reactie.

We raak­ten aan de praat over onze res­pec­tie­ve­lij­ke vakan­tie­toch­ten door het Ame­ri­kaan­se land en over Las Veg­as in het bij­zon­der. Hij had het idee dat tij­dens zijn ver­blijf aldaar er nog niet van die meg­aho­tels ston­den. Ik wist niet beter dan dat dit in ieder geval in 1993 wel het geval was. Weet je wat, zei hij toen, ik neem mor­gen mijn foto­al­bum wel mee. Als jij dat nu ook doet, dan kun­nen we het vergelijken.

’s Avonds thuis stond ik in dubio. Ik had niet zoveel zin om een dik foto­al­bum mee te nemen naar kan­toor. Maar om nu alle foto’s te gaan scan­nen zodat ik ze digi­taal bij me had vond ik ook weer zo’n klus waar ik niet op zat te wach­ten. Dan maar de Apple sto­re geo­pend op zoek naar een (hope­lijk niet-gehack­te) app die iets zou kun­nen betekenen.

Ik kwam uit bij Pho­to­my­ne:

Bin­nen de kors­te keren had ik het gehe­le foto­al­bum op mijn iPho­ne staan. De gebrui­kers­in­ter­fa­ce werkt mak­ke­lijk en het eni­ge wat je moet doen is cor­rec­ties aan­bren­gen daar waar de app de kaders van een foto niet goed heeft aan­ge­bracht. Het werkt stuk­ken snel­ler dan los­se foto’s door een scan­ner halen.

Hier­bij alvast een paar voor­beel­den van foto’s uit 1993.

Bry­ce Canyon:

bryce1 bryce2

Las Veg­as:

lasvegas0 lasvegas1 lasvegas2 lasvegas3

Zoals je kunt zien ston­den er in 1993 al heel wat van die gigan­ti­sche hotels. Mijn col­le­ga was in ’88 geweest, maar ook toen was dit al het geval bleek uit de foto’s in zijn foto­al­bum hoe­wel hij zich er wei­nig van kon her­in­ne­ren. Dat kwam, zo gaf hij aan, omdat hij zel­den in die vakan­tie­al­bums keek. Het eer­ste wat hij dit week­end ging doen was Pho­to­my­ne aan­schaf­fen en die albums digitaliseren.

~ ~ ~