50books – jaar 2015 – vraag 37

Deze blogpost is deel 37 van 49 in de serie 50books - 2015

Waar ik me ieder jaar opnieuw op verheug is de Maand van de Geschiedenis. Tegenwoordig helaas niet meer dan een hobby waar ik veel te weinig tijd in steek, was geschiedenis vroeger zowat het enige vak op de middelbare school waar ik wel tijd en energie in stak. Het heeft er zelfs even naar uitgezien dat ik er serieus werk van maakte om er later mijn brood mee te verdienen toen ik Geschiedenis ging studeren aan de Universiteit van Utrecht. Uiteindelijk is het anders gelopen. Wat niet wegneemt dat geschiedenis mijn grote liefde is gebleven.
Tijdens mijn studie Geschiedenis hadden we op een dag college over de Romeinen. Het was geen hoorcollege in een grote zaal maar met een klein groepje ergens op een zolderkamer aan de Lucas Bolwerk waar de faculteit Geschiedenis in 1989 gehuisvest was. Het onderwerp was het dagelijks leven van de Romeinen. Voor de verandering eens geen aandacht voor de grote namen en de talrijke oorlogen waar al zoveel over bekend is. We hadden ons allemaal ingelezen in de materie via opdrachten vooraf opgesteld door de docent en nu deelden we onze opgedane kennis in een soort van kringgesprek.
Toen het mijn beurt was vermelde ik een aantal observaties waarvan de docent wilde weten waar ik die was tegengekomen. Ik noemde de titel van een historische roman die ik als onderdeel van mijn zelfstudie gelezen had. De docent ontplofte bijna van woede. Hoe ik het in mijn hoofd haalde om wetenschappelijke kennis te vervuilen met verzinsels uit de fantasie van fictie-schrijvers die te lui waren om gedegen onderzoek te doen. Waarbij de nauwelijks verholen insinuatie dat ook ik te lui was om gedegen onderzoek te doen door iedereen opgepikt werd.
Een jaar later schreef ik me in voor een aantal colleges met als thema De historische roman. Onder het studiemateriaal bevond zich een gelijknamige bundeling artikelen onder redactie van Aad Blok, Gerard Steen en Lies Wesseling. De volgende passages komen uit de inleiding:

De territorium-strijd tussen de historische roman en de geschiedschrijving is een recent hoofdstuk in een eeuwenoud debat dat reeds in de klassieke oudheid de gemoederen bewoog, getuige de passages uit retorische en poëticale geschriften die aan deze kwestie zijn gewijd.
[p.10, De historische roman]

Hierna wordt deze territorium-strijd door de loop van de geschiedenis gevolgd tot aan onze hedendaagse tijd. In dit geval is dat 1988 toen het boekje uitgegeven werd. De stand van zaken tussen de historici en de romanschrijver valt als volgt te omschrijven:

Het narrativisme met als voorman Hayden White bezint zich […] op problemen die de verwoording van historische kennis betreffen, als reactie tegen de ‘harde’ geschiedschrijving […]. Het narrativisme à la White baseert zich op de gedachte dat het historisch verhaal zich niet verhoudt tot de feiten in een relatie van afspiegeling tot van te voren vaststaande gegevens, maar dat feiten veeleer beschouwd moeten worden als het produkt van het historisch verhaal. […] Als de historicus feiten produceert in plaats van reproduceert, dan kunnen deze het waarheidskaliber van zijn verhaal niet meer garanderen en is de geschiedschrijving dus even (on)waar als de dichtkunst.
[p.14-15, De historische roman]

De colleges werden gegeven door een docent die het lezen van historische romans aanmoedigde zolang we niet alles voor zoete koek slikten n en het principe van ‘check-dubbelcheck’ hanteerden. Iets wat ik tot op de dag van vandaag doe.
vraag 37:
Lees jij historische romans, en zo ja wat zijn dan een aantal van jouw favoriete titels en/of schrijvers?
Eerlijk gezegd verbaasde het mij dat ik deze vraag niet al eerder gesteld heb. Voor de zekerheid ben ik mijn lijst van vragen nog eens doorgelopen maar ik kan niets vinden. Dus bij deze. Verdere toelichting is denk ik niet nodig. Laat gewoon weten welke titel(s) en/of welke schrijver(s) voor jou eruit springen in dit genre en waarom dat zo is. Ik ben er in ieder geval benieuwd naar, en dat zul je nu misschien iets beter begrijpen.

50books201537

~ ~ ~

6 reacties op “50books – jaar 2015 – vraag 37”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *