Haat-liefde

Met de komst van Net­flix is mijn haat-liefde­v­er­houd­ing met de TV iet­wat com­plex­er gewor­den. Plots had ik de mogelijkheid om op uiterst gebruik­ersvrien­delijke wijze films en series te kijken wan­neer het mij uitk­wam. Dat wil zeggen: laat op de avond max­i­maal een uurt­je voor het slapen gaan. Niet meer, want ik wil voorkomen dat het zoge­naamde binge-watchen mij in de greep kri­jgt. Tenslotte had ik niet voor niets het TV kijken tot het min­i­male beperkt. Die luxe aan vri­je tijd die daar­door beschik­baar was gekomen wil ik niet zomaar opgeven.

Dus in het week­end af en toe een film en doorde­weeks een paar aflev­erin­gen van een serie. En omdat het alle­maal zo makke­lijk is (ten opzichte van een dvd-box) luk­te het me nu ein­delijk om de serie Lost hele­maal af te kijken. Daar­na met wis­se­lend suc­ces en lange tussen­pozen nog een aan­tal andere series, zoals Home­land, Break­ing Bad en House of Cards. Want soms heb ik ineens geen zin meer om voor de TV te hangen of bevalt een door anderen hogelijk geprezen serie me niet vol­doende om te bli­jven kijken.

Zo zat ik een tijd­je gele­den weer eens door mijn nog-te-kijken lijst te scrollen op zoek naar iets geschik­ts, toen mijn Inge zei dat ik Love/Hate moest uit­proberen. Die was ik al eerder tegengekomen maar halver­wege de eerste aflev­er­ing alweer afge­haakt. Ik besloot het nog een tweede kans te geven. En waarom weet ik niet maar nu ben ik bij­na op het eind van het laat­ste seizoen en al lichtelijk depressief bij de gedachte dat het komend week­end voor­bij is. Gelukkig heb ik ergens gelezen dat er hoogst­waarschi­jn­lijk een nieuwe serie aan zit te komen.

lovehate

~ ~ ~

Geef een reactie