El Capitan revisited

Schermafbeelding 2015-10-01 om 22.26.56

Al van­af 30 sep­tem­ber was het nieu­we bestu­rings­sys­teem El Capi­tan te down­lo­a­den maar tot dus­ver­re zon­der enig resul­taat. Elke poging gaf de mel­ding ‘Uw aan­koop kan niet vol­tooid wor­den’. Hoe­wel hele­maal niet onge­dul­dig bleef ik het des­on­danks hard­nek­kig pro­be­ren. Op inter­net zocht ik naar alter­na­tie­ve loca­ties waar een down­load mis­schien wel suc­ces­vol kon zijn. Tevergeefs.
Tot­dat ik per toe­val in een forum op de gou­den tip stuit­te: de DNS ser­ver moest op 8.8.8.8 gezet worden.

Schermafbeelding 2015-10-01 om 22.24.52

Je komt hier via Sys­teem­voor­keu­ren > Net­werk > Geavanceerd

Een uur later was de klus geklaard.

Nu eens zien of El Capi­tan me opnieuw zo weet te over­don­de­ren als het in 1993 deed.

IMG_1068