reactie 0

Sciencefiction voor gevorderden

sciencefiction

Wat een rot­streek!’
‘Huh? Waar heb je het over?’
‘Ach, doe toch niet zo onno­zel. Als­of je niet weet waar ik het over heb.’
‘Echt. Ik zweer het je. Waar heb je het over?’
‘Over je laat­ste blog­post. Zo mis­se­lijk.’
‘Wel­ke laat­ste blog­post? Deze?’
‘Nee joh, doe niet zo bij­de­hand. Die waar­in we ruzie heb­ben.’
‘Oh ja. Wat is daar­mee?’
‘Nou, ik vind het gewoon niet tof dat je dat onli­ne hebt gezet.’
‘Maar er staat toch onder dat het fic­tief is.’
‘Als­of iemand dat leest.’
‘En ik heb onze namen niet gebruikt.’
‘Dat wil toch niets zeg­gen. Ieder­een weet dat het over ons gaat omdat jij het geschre­ven hebt.’
‘Als­of wij twee bui­ten­aard­se wezens in een ruim­te­schip zijn.’
‘Dat doet er niet toe! Hoe meer je erom­heen ver­zint, hoe eer­der de men­sen door­heb­ben dat het over ons gaat.’
‘Wat een onzin. Vol­gens jouw logi­ca kan ik dan net zo goed hele­maal stop­pen met schrij­ven.’
‘Pre­cies.’
Wat nou, pre­cies.’
‘Gewoon. Pre­cies. Dat je maar beter kunt stop­pen met schrij­ven.’
‘Hoe­zo dat dan nu weer?’
‘Omdat ik het niet leuk vindt dat ons hele heb­ben en hou­den op straat komt te lig­gen.’
‘Als­of ik altijd over ons schrijf.’
‘Het gaat niet om wat jij schrijft. Het gaat om wat de men­sen her­ken­nen in wat je schrijft.’
‘Ik schrijf god­ver­dom­me sci­en­ce­fic­ti­on ver­haal­tjes!’
‘Daar gaat het niet om. Je schrijft over rela­ties.’
‘Tus­sen aliens!’
‘Rela­ties zijn rela­ties. Dat moet jij toch weten.’
‘En trou­wens, we ken­nen elkaar net een week.’
‘Dat weten je lezers toch niet.’
‘Jezus, ik weet gewoon niet wat ik hier nog op moet zeg­gen.’
‘Mis­schien kun je toe­ge­ven dat ik ergens gelijk heb. En dat je spijt hebt omdat je me neer­ge­zet hebt als een ver­wen­de bitch die haar zin niet krijgt.’
‘Is dat hoe je jezelf her­kent in die blog­post?’
‘Ja. Daar hoef je geen lite­ra­tuur voor gestu­deerd te heb­ben.’
‘Weet je wat? Je hebt hele­maal gelijk.’
‘Zie je wel!’
‘Fijn voor je. En rot nu maar op.’
‘Kloot­zak!’
‘Tering­wijf!’
~~~

0

Schrijf een reactie