Sciencefiction voor gevorderden

Wat een rot­streek!’

Huh? Waar heb je het over?’

Ach, doe toch niet zo onno­zel. Als­of je niet weet waar ik het over heb.’

Echt. Ik zweer het je. Waar heb je het over?’

Over je laat­ste blog­post. Zo mis­se­lijk.’

Wel­ke laat­ste blog­post? Deze?’

Nee joh, doe niet zo bij­de­hand. Die waar­in we ruzie heb­ben.’

Oh ja. Wat is daar­mee?’

Nou, ik vind het gewoon niet tof dat je dat onli­ne hebt gezet.’

Maar er staat toch onder dat het fic­tief is.’

Als­of iemand dat leest.’

En ik heb onze namen niet gebruikt.’

Dat wil toch niets zeg­gen. Ieder­een weet dat het over ons gaat omdat jij het geschre­ven hebt.’

Als­of wij twee bui­ten­aard­se wezens in een ruim­te­schip zijn.’

Dat doet er niet toe! Hoe meer je erom­heen ver­zint, hoe eer­der de men­sen door­heb­ben dat het over ons gaat.’

Wat een onzin. Vol­gens jouw logi­ca kan ik dan net zo goed hele­maal stop­pen met schrij­ven.’

Pre­cies.’

Wat nou, pre­cies.’

Gewoon. Pre­cies. Dat je maar beter kunt stop­pen met schrij­ven.’

Hoe­zo dat dan nu weer?’

Omdat ik het niet leuk vindt dat ons hele heb­ben en hou­den op straat komt te lig­gen.’

Als­of ik altijd over ons schrijf.’

Het gaat niet om wat jij schrijft. Het gaat om wat de men­sen her­ken­nen in wat je schrijft.’

Ik schrijf god­ver­dom­me sci­en­ce­fic­ti­on ver­haal­tjes!’

Daar gaat het niet om. Je schrijft over rela­ties.’

Tus­sen aliens!’

Rela­ties zijn rela­ties. Dat moet jij toch weten.’

En trou­wens, we ken­nen elkaar net een week.’

Dat weten je lezers toch niet.’

Jezus, ik weet gewoon niet wat ik hier nog op moet zeg­gen.’

Mis­schien kun je toe­ge­ven dat ik ergens gelijk heb. En dat je spijt hebt omdat je me neer­ge­zet hebt als een ver­wen­de bitch die haar zin niet krijgt.’

Is dat hoe je jezelf her­kent in die blog­post?’

Ja. Daar hoef je geen lite­ra­tuur voor gestu­deerd te heb­ben.’

Weet je wat? Je hebt hele­maal gelijk.’

Zie je wel!’

Fijn voor je. En rot nu maar op.’

Kloot­zak!’

Tering­wijf!’

~~~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *