Sciencefiction voor gevorderden

Wat een rot­streek!’

Huh? Waar heb je het over?’

Ach, doe toch niet zo onnozel. Alsof je niet weet waar ik het over heb.’

Echt. Ik zweer het je. Waar heb je het over?’

Over je laat­ste blog­post. Zo mis­selijk.’

Welke laat­ste blog­post? Deze?’

Nee joh, doe niet zo bijde­hand. Die waarin we ruzie hebben.’

Oh ja. Wat is daarmee?’

Nou, ik vind het gewoon niet tof dat je dat online hebt gezet.’

Maar er staat toch onder dat het fic­tief is.’

Alsof iemand dat leest.’

En ik heb onze namen niet gebruikt.’

Dat wil toch niets zeggen. Iedereen weet dat het over ons gaat omdat jij het geschreven hebt.’

Alsof wij twee buite­naardse wezens in een ruimteschip zijn.’

Dat doet er niet toe! Hoe meer je eromheen verzint, hoe eerder de mensen doorhebben dat het over ons gaat.’

Wat een onzin. Vol­gens jouw log­i­ca kan ik dan net zo goed hele­maal stop­pen met schri­jven.’

Pre­cies.’

Wat nou, pre­cies.’

Gewoon. Pre­cies. Dat je maar beter kunt stop­pen met schri­jven.’

Hoe­zo dat dan nu weer?’

Omdat ik het niet leuk vin­dt dat ons hele hebben en houden op straat komt te liggen.’

Alsof ik alti­jd over ons schri­jf.’

Het gaat niet om wat jij schri­jft. Het gaat om wat de mensen herken­nen in wat je schri­jft.’

Ik schri­jf god­ver­domme sci­encefic­tion ver­haalt­jes!’

Daar gaat het niet om. Je schri­jft over relaties.’

Tussen aliens!’

Relaties zijn relaties. Dat moet jij toch weten.’

En trouwens, we ken­nen elka­ar net een week.’

Dat weten je lez­ers toch niet.’

Jezus, ik weet gewoon niet wat ik hier nog op moet zeggen.’

Miss­chien kun je toegeven dat ik ergens gelijk heb. En dat je spi­jt hebt omdat je me neergezet hebt als een ver­wende bitch die haar zin niet kri­jgt.’

Is dat hoe je jezelf herkent in die blog­post?’

Ja. Daar hoef je geen lit­er­atu­ur voor ges­tudeerd te hebben.’

Weet je wat? Je hebt hele­maal gelijk.’

Zie je wel!’

Fijn voor je. En rot nu maar op.’

Klootzak!’

Ter­ing­wi­jf!’

~~~

Geef een reactie