Yes, he did it!

Van­daag was het ein­de­lijk zover. Onze oud­ste klein­zoon Noah mocht afzwem­men voor diplo­ma A.
We wen­s­ten hem veel geluk en namen plaats op de bank­jes naast het zwem­bad ter­wijl de afzwem­groep zich ging aan­kle­den. Want de eer­ste opdracht was om met kle­ren aan een heel baan­tje te zwem­men om dan via de rand (en niet het trap­je!) uit het zwem­bad te klau­te­ren. Dat ging zon­der problemen.
img_1274
Bij de vol­gen­de test ging er wat mis. Ter­wijl hij er eigen­lijk nooit geen pro­ble­men mee heeft, zwom Noah deze keer (van­we­ge de span­ning?) niet onder water door het gat in de mat. Alle vol­gen­de onder­de­len ver­lie­pen weer vol­gens plan. Maar ja, die ene test was dus niet goed gegaan. Wat nu?
Heel sim­pel. Hij mocht het nog een keer pro­be­ren omdat de bad­mees­ters ook wel wis­ten dat het af en toe een keer­tje mis kan gaan. Geluk­kig ging het deze keer goed (en zwom hij zelfs te ver door onder water).

Het diplo­ma is dus hele­maal verdiend!
img_1303