Yes, he did it!

Van­daag was het ein­delijk zover. Onze oud­ste klein­zoon Noah mocht afzwem­men voor diplo­ma A.
We wen­sten hem veel geluk en namen plaats op de bankjes naast het zwem­bad ter­wi­jl de afzwem­groep zich ging aan­kle­den. Want de eerste opdracht was om met kleren aan een heel baan­t­je te zwem­men om dan via de rand (en niet het trap­je!) uit het zwem­bad te klauteren. Dat ging zon­der prob­le­men.
img_1274
Bij de vol­gende test ging er wat mis. Ter­wi­jl hij er eigen­lijk nooit geen prob­le­men mee heeft, zwom Noah deze keer (van­wege de span­ning?) niet onder water door het gat in de mat. Alle vol­gende onderde­len ver­liepen weer vol­gens plan. Maar ja, die ene test was dus niet goed gegaan. Wat nu?
Heel sim­pel. Hij mocht het nog een keer proberen omdat de bad­meesters ook wel wis­ten dat het af en toe een keert­je mis kan gaan. Gelukkig ging het deze keer goed (en zwom hij zelfs te ver door onder water).

Het diplo­ma is dus hele­maal ver­di­end!
img_1303

Geef een reactie