Dinxperlo, here I come!

Schermafbeelding 2015-10-15 om 09.31.53

Na de trai­ning deze avond kre­gen we het tus­sen neus en lip­pen te horen. Of we mis­schien bege­lei­ding nodig had­den bij een eer­ste sur­vi­val­run waar we nu wel aan toe waren. Er had­den zich al ver­schil­len­de leden van onze ver­e­ni­ging inge­schre­ven voor de Dinx­per­loop op 20 decem­ber. De 5km voor recre­an­ten moest pri­ma te doen zijn. Dan had­den we met­een een doel om naar toe te werken.
Hoe­wel we al enke­le maan­den bezig zijn kwam het voor mij toch nog als een ver­ras­sing. Eigen­lijk was ik van plan dit najaar enke­le lan­ge afstan­den te gaan lopen en dan pas na de jaar­wis­se­ling een eer­ste sur­vi­val­run. Maar het idee om dit jaar al eens te pro­be­ren of ik zo’n run een beet­je fat­soen­lijk zou kun­nen uit­lo­pen sprak me wel aan.
We had­den heer­lijk getraind en natuur­lijk zei­den de mees­ten na een kor­te aar­ze­ling dat ze zich van­avond nog zou­den gaan inschrij­ven. Het mooie schijnt te zijn dat je aan kunt geven dat je samen met iemand anders wil gaan lopen zodat je elkaar waar nodig een hand­je kunt hel­pen of aan­moe­di­gen. En dat gaf het laat­ste zet­je want een aan­tal van ons traint nu van­af de zomer eigen­lijk al geza­men­lijk in een klein groep­je waar­in de sfeer gezel­lig is en we elkaar voort­du­rend weten te moti­ve­ren. De gele­gen­heids­kop­pels vorm­den zich aldus spon­taan ter plekke.
Dus schreef ik me met­een bij thuis­komst in voor weer een nieu­we uit­da­ging. De 5km van Dinx­per­lo op 20 december!
Mocht je zin en tijd heb­ben, en woon je niet al te ver uit de buurt kom dan eens langs om te kij­ken of deze sport mis­schien ook iets voor jou is. Of om ons aan te moedigen.
Je kunt natuur­lijk ook eens een gra­tis proef­les bij onze trai­nings­groep in Arn­hem vol­gen. Komen­de zater­dag 17 0ktober staat er weer een­tje gepland. Meer infor­ma­tie kun je hier vinden.
~ ~ ~
Iets voor jou, dat sur­vi­val­run­nen? Kom dan eens een keer­tje kij­ken bij Sur­vi­val­run Trai­nings­groep Arn­hem. Of check voor een ver­e­ni­ging bij jou in de buurt.

2 reacties op “Dinxperlo, here I come!”

  1. Paul van der Werf

    Veel ple­zier en suc­ces in Dinx­per­lo! Hope­lijk trek je ook meer sup­por­ters dan wij daar des­tijds hadden.

  2. Het klinkt fan­tas­tisch. Voor mij­zelf ben ik nog aan het wor­ste­len hoe ik weer kan gaan hard­lo­pen dus over­le­vings­toch­ten is uto­pisch. Jouw enthou­si­as­me tovert in ieder geval wel elke keer weer een glim­lach op mijn gezicht en ik wens je voor­al heel veel ple­zier bij het er naar toe­wer­ken en natuur­lijk de run zelf.

Reacties zijn uitgeschakeld.