Win-win situatie

Hij kwam, hij zag, maar win­nen zat er niet in…

IMG_1325

Dus vroeg ik hem of hij mee­ging naar de bak­ker. Onder­weg zagen we een man met een hamer zijn auto in elkaar slaan. Althans daar leek het op. Het was de aan­lei­ding voor een filo­so­fisch gesprek over het belang van geld en voor­af chec­ken of je wel genoeg hebt voor­dat je je auto in elkaar slaat omdat je anders geen nieu­we kunt kopen. Bij de bak­ker had­den ze geen kaas­sten­gels. Ook niet bij de super­markt. Geluk­kig wel een gra­tis bal­lon. Weer thuis begon­nen we na de lunch aan een pot­je dool­hof. Door het behen­dig toe­pas­sen van enke­le spel­re­gels die ik later in de hand­lei­ding niet kon terug­vin­den wist hij toch nog een over­win­ning bin­nen te sle­pen voor­dat zijn moe­der hem weer kwam ophalen.
Hij ging, hij keek nog eens om bij de poort en riep tot de vol­gen­de keer!
~ ~ ~

2 reacties op “Win-win situatie”

Reacties zijn uitgeschakeld.