Stelletje oprichters gezocht!

Op face­book zag ik een oproep van Das Mag voor­bij komen. Ik ken het als lit­erair mag­a­zine, maar nu zijn ze van plan een uit­gev­er­ij te starten. Via crowd­fund­ing natu­urlijk, want zo hoort dat.
Nieuws­gierig gewor­den nam ik een kijk­je op hun web­site en zag ver­meld staan dat met 3.000 dona­teurs er een begin gemaakt kan wor­den. Er wor­den drie mogelijkhe­den gegeven om dit ini­ti­atief te ste­unen:

Schermafbeelding 2015-10-20 om 21.27.54

Besluit je mee te doen, dan mag je jezelf (mede-)oprichter van een nieuwe uit­gev­er­ij noe­men.
Mijn hart begon allengs sneller te klop­pen.
Oprichter!
Van Een Uit­gev­er­ij!
Voor de vorm speelde ik nog even het begelei­dende reclame­film­p­je af, maar een besliss­ing had ik allang genomen.

Vijf minuten lat­er kreeg ik een email bin­nen met de beves­tig­ing dat ik oprichter was van Das Mag Uit­gev­ers!
Yes!
Oprichter!
Ik!
Wil jij ook oprichter wor­den van een uit­gev­er­ij die grootse plan­nen heeft, ga dan snel naar de web­site van Das Mag en schri­jf je in. De teller staat ‘as we blog’ op 459, 460, 4611 met nog 29 dagen te gaan.
Miss­chien zie ik je dan wel op 17 novem­ber in Par­adiso. Kun­nen we een toost uit­bren­gen op elka­ar als een stel­let­je boekver­liefde oprichters.
~ ~ ~


  1. 21:50 uur 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets