20151021

Moti­va­tie

Het is echt zo. Iede­re trai­ning is weer anders. Deze avond fiets­te ik door de mie­zer­re­gen naar het oefen­ter­rein en was van plan om daar heel voor­zich­tig aan de trai­ning mee te doen aan­ge­zien mijn lin­ker­schou­der nog wat pijn­lijk was bij bepaal­de bewe­gin­gen. Twee uur later kon ik met tevre­den­heid con­sta­te­ren dat ik zo’n beet­je alle oefe­nin­gen op een fat­soen­lij­ke manier had weten uit te voe­ren. Mijn schou­der was wel­is­waar niet altijd even soe­pel en bij som­mi­ge hin­der­nis­sen moest ik reke­ning hou­den om niet mijn hele gewicht aan mijn lin­ker­arm te laten han­gen. Maar voor de rest ging het pri­ma1

Mis­schien dat ik ook wel gemo­ti­veerd was geraakt door het film­pje wat ik eer­der van­daag voor­bij zag komen. Hier is mooi te zien hoe iemand door de jaren heen in zich­zelf blijft gelo­ven en uit­ein­de­lijk coach wordt in een tak van sport waar hij in het begin erg veel moei­te mee had. Meest­al ben ik niet zo onder de indruk van dit soort moti­va­ti­o­nal film­pjes maar deze vond ik in al z’n oprecht­heid een uit­zon­de­ring. Ik kreeg met­een zin om te gaan trai­nen. Kwam dat even goed uit 😉

Hoe­wel ik stie­kem­pjes de ver­ti­ca­le schut­ting gene­geerd heb. Alles op z’n tijd.


  1. Wat niet bete­kent dat ik er ver­der geen last meer van had. Tij­dens het dou­chen voel­de ik de pijn alweer flink terug­ko­men. Nou ja, ik heb weer tot zon­dag om te her­stel­len.