Eindelijk is Dit. er voor iedereen

This.

Na negen maan­den wacht­en kwam deze week dan ein­delijk de ver­lossende mail bin­nen: This. is nu beschik­baar voor iedereen.
In jan­u­ari van dit jaar las ik voor de eerste keer over dit ini­ti­atief en ik was meteen ent­hou­si­ast. Het leek mij de oploss­ing bij uit­stek voor de hoeveel­heid infor­matie die ons dagelijks over­spoelt. Wat zou het heer­lijk zijn om een aan­tal per­so­n­en te kun­nen vol­gen waar­van je weet dat ze alti­jd wel iets bij­zon­ders te delen hebben, maar die slechts één link per dag mogen posten. Dan hou je een uiterst overzichtelijk en waarschi­jn­lijk kwal­i­tatief hoogstaand lijst­je artike­len over die dan ook de moeite waard zijn om te lezen.
En vanzelf­sprek­end geldt die restric­tie ook voor jezelf.
Nu eens niet gedachteloos (k)lik(k)en en delen wat in je tijdli­jn voor­bij komt, maar goed nadenken wat jij van­daag belan­grijk, leuk, inter­es­sant of urgent genoeg vin­dt om te delen met jouw vol­gers.
Ik vind het een erg orig­i­neel con­cept en heb de afgelopen dagen al een aan­tal ver­rassende artike­len gelezen die miss­chien ook wel op twit­ter of face­book voor­bij zijn gekomen, maar waar ze mij in ieder geval nooit zijn opgevallen. Op This. kri­jgt het koren de kans zich te onder­schei­den van het kaf.
Wil je meer weten van This., lees dan hier een uit­ge­brei­de intro­duc­tie op Medi­um.
Mij kun je hier vin­den. Schroom niet me te vol­gen. Ik beloof dat ik je niet meer dan één keer per dag lastig zal vallen met een bericht­je over iets wat ik graag met mijn vol­gers wil delen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets