20151111

Verkeerd gelezen

Zon­dag had ik het ver­keerd gehoord. Na afloop van de trai­ning sur­vi­val­run ston­den we nog even na te genie­ten met een wel­ver­dien­de beker kof­fie toen er twee mede­de­lin­gen wer­den gedaan:

  1. de club bestaat 10 jaar en er wordt een eigen wed­strijd geor­ga­ni­seerd op 13 december;
  2. er is een plaat­sings­ver­gun­ning voor de aan­bouw van een blokhut.

Ik nam het ter ken­nis­ge­ving aan. Meest­al ben ik na de trai­ning op zon­dag rede­lijk gesloopt en heb ik wat tijd nodig om te her­stel­len. Maar ik had iets opge­sla­gen wat pas thuis onder de dou­che terug­kwam. Ik besloot dat ik het ver­keerd had gehoord.

Gis­ter kwam er een mail van de sur­vi­val­club bin­nen. Met een bij­la­ge. Een inschrijf­for­mu­lier voor de wed­strijd op 13 decem­ber. Er valt te kie­zen tus­sen 5 en 8 km. Aan­ge­zien we een week later in Dinx­per­lo aan de bak moe­ten en ik een week eer­der een hard­loop­wed­strijd van 15 km in heu­vel­ach­tig Mont­fer­land ga lopen lijkt me 5 km de bes­te optie.

In de mail zelf stond nog eens beves­tigd dat de blok­hut er defi­ni­tief gaat komen. Opnieuw schoot me weer te bin­nen dat er op zon­dag al aan­ge­ge­ven was dat er waar­schijn­lijk om vrij­wil­li­gers gevraagd gaat wor­den om mee te hel­pen. Dat had ik goed gehoord. Wat ik ver­keerd had gehoord en wat ook ver­keerd in de mail ver­meld stond is het nieuws dat indien alles mee­zit de blok­hut net op tijd klaar zal zijn voor de nieuwjaarsduik.

De nieuw­jaars­duik…

Nee, ik moet dat ver­keerd gele­zen hebben.

Eén reactie

Anna 12 november 2015

Haha neen­ee vol­gens mij ga je aan die nieuw­jaars­duik niet onder­uit komen 😉 Ver­keerd gele­zen… tuttuttut… 😀