Verkeerd gelezen

nieuwjaarsduik

Zondag had ik het ver­keerd geho­ord. Na afloop van de train­ing sur­vival­run ston­den we nog even na te geni­eten met een welver­di­ende bek­er koffie toen er twee med­edelin­gen wer­den gedaan:

  1. de club bestaat 10 jaar en er wordt een eigen wed­stri­jd geor­gan­iseerd op 13 decem­ber;
  2. er is een plaats­ingsver­gun­ning voor de aan­bouw van een blokhut.

Ik nam het ter ken­nis­gev­ing aan. Meestal ben ik na de train­ing op zondag redelijk ges­loopt en heb ik wat tijd nodig om te her­stellen. Maar ik had iets opges­la­gen wat pas thuis onder de douche terugk­wam. Ik besloot dat ik het ver­keerd had geho­ord.
Gis­ter kwam er een mail van de sur­vival­club bin­nen. Met een bijlage. Een inschri­jf­for­muli­er voor de wed­stri­jd op 13 decem­ber. Er valt te kiezen tussen 5 en 8 km. Aangezien we een week lat­er in Dinx­per­lo aan de bak moeten en ik een week eerder een hard­loop­wed­stri­jd van 15 km in heuvelachtig Mont­fer­land ga lopen lijkt me 5 km de beste optie.
In de mail zelf stond nog eens beves­tigd dat de blokhut er defin­i­tief gaat komen. Opnieuw schoot me weer te bin­nen dat er op zondag al aangegeven was dat er waarschi­jn­lijk om vri­jwilligers gevraagd gaat wor­den om mee te helpen. Dat had ik goed geho­ord. Wat ik ver­keerd had geho­ord en wat ook ver­keerd in de mail ver­meld stond is het nieuws dat indi­en alles meez­it de blokhut net op tijd klaar zal zijn voor de nieuw­jaars­duik.
De nieuw­jaars­duik…
Nee, ik moet dat ver­keerd gelezen hebben.
~ ~ ~
Iets voor jou, dat sur­vival­run­nen? Kom dan eens een keert­je kijken bij Sur­vival­run Train­ings­groep Arn­hem. Of check voor een verenig­ing bij jou in de buurt.

1 Comment

Geef een reactie