Leren lezen

rollade1

Op het ter­rein van de sur­vival­club waar ik train is een hin­der­nis die ze de rol­lade noe­men. Het bestaat uit een net dat om een houten balk is gewikkeld. En deze balk hangt tussen twee bomen in. De bedoel­ing is dat je jezelf aan het net omhoog trekt en er probeert over­heen te klim­men.
Dat valt niet mee. Onder­tussen hebben we dan wel geleerd hoe we een zoge­naamde swingover moeten uitvo­eren om veilig en/of wel snel over een balk te gaan, maar het is een stuk moeil­ijk­er wan­neer deze balk (vooral in het mid­den) een stuk dikker is van­wege bijvoor­beeld zo’n net.
En had ik al ver­meld dat de balk ook nog eens draait? Van een afs­tand lijkt het op een stuk vlees aan het spit.
Gis­ter­avond waren we om beurten bezig om deze hin­der­nis te over­win­nen. Zon­der suc­ces. Goed grip kri­j­gen in het net luk­te nog wel, maar daar­na bleek het onmo­gelijk om met benen of armen zo ver over het dikkere gedeelte heen te komen dat je jezelf boven op het net en balk wist te manoeu­vr­eren. En op die spaarzame momenten dat je het bij­na voor elka­ar had, draaide de balk plots waar­door je ineens weer onder­aan kwam te hangen.
We zijn blijk­baar nog niet sterk of behendig genoeg.
Iet­wat beteu­terd ston­den we deze ned­er­laag te ver­w­erken toen een van de jeugdtrain­ers voor­bij kwam ren­nen en als onderdeel van zijn eigen oefen­pro­gram­ma deze hin­der­nis nam. Zon­der enige moeite. Via de zijkant van het net, waar de verdikking het minst is, en ruimte in het net om er je voet in te zetten.
Ver­baasd keken we elka­ar aan. Mocht dat ook? Moest je niet per se via het moeil­ijk­ste gedeelte in het mid­den? Was dit niet valsspe­len? De reac­tie van de train­ers was duidelijk. De opdracht is om over de balk met net te gaan. Ner­gens staat dat je ver­plicht de meest moeil­ijke weg moet vol­gen. Ner­gens staat dat het ver­bo­den is de meest makke­lijke weg te kiezen. Het komt aan om de hin­der­nis ‘te lezen’ voor­dat je er aan begint.
We zijn blijk­baar ook nog niet slim genoeg.

rollade2

~ ~ ~
Iets voor jou, dat sur­vival­run­nen? Kom dan eens een keert­je kijken bij Sur­vival­run Train­ings­groep Arn­hem. Of check voor een verenig­ing bij jou in de buurt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets