20151113

Rondje Regen & Wind

Mijn col­le­ga waar­schuw­de me al toen ik ’s och­tends op kan­toor kwam. Het zou later op de dag ver­schrik­ke­lijk gaan stor­men. Een code waar­van ik de kleur ben ver­ge­ten was uit­ge­vaar­digd door het KNMI en/of de ANWB. Mis­schien dat ik maar beter op tijd naar huis kon gaan.

En ik wil­de nog wel ’s avonds een rond­je gaan ren­nen. Zoals het zich liet aan­zien kon ik dat wel ver­ge­ten. Veel te gevaar­lijk op de weg!

Om 16 uur begon het in Ede don­ker te wor­den. Zwa­re onweers­wol­ken kwa­men van­uit het wes­ten aan­ge­rold. Ik besloot naar huis te gaan. Ten­slot­te had­den we onze vier weken duren­de test­ses­sie zojuist afge­slo­ten en staat er een week­je vakan­tie op de agenda.

Opti­mis­tisch nam ik de rou­te over de A50. Slecht idee. Bij de eer­ste bui die los­barst­te stond het ver­keer met­een stil. Zover als ik kon zien zag ik één lan­ge sliert rode ach­ter­lich­ten waar geen bewe­ging meer in te bespeu­ren viel. Geluk­kig was er een afslag dicht­bij waar ik weer van de snel­weg af kon. Maar ook bin­nen­door duur­de het nog ruim een uur voor­dat ik thuis was. Regen en storm heeft een ver­lam­mend effect op auto­mo­bi­lis­ten bleek maar weer eens.

Een­maal thuis was de storm nage­noeg bedaard en kon ik toch nog mijn geplan­de rond­je gaan ren­nen. Ten­slot­te staat er vol­doen­de op het pro­gram­ma in decem­ber waar ik de komen­de tijd goed voor moet blij­ven trainen:

  • 6 decem­ber Mont­fer­land­run — 15 km
  • 13 decem­ber sur­vi­val­run Arn­hem — 5 km
  • 20 decem­ber sur­vi­val­run Dinx­per­lo — 5 km

De gemid­del­de snel­heid die ik van­avond liep is wat ik ook in Mont­fer­land wil lopen om een beet­je accep­ta­be­le finish­tijd neer te zet­ten. Dus het slech­te weer had in ieder geval geen ver­lam­mend effect op mijn hard­lo­pen. Goed om te weten want ik ver­wacht dat het weer in decem­ber ook niet al te zomers zal zijn.