Rondje Regen & Wind

Rondje20151113

Mijn col­le­ga waarschuwde me al toen ik ’s ocht­ends op kan­toor kwam. Het zou lat­er op de dag ver­schrikke­lijk gaan stor­men. Een code waar­van ik de kleur ben ver­geten was uit­gevaardigd door het KNMI en/of de ANWB. Miss­chien dat ik maar beter op tijd naar huis kon gaan.

En ik wilde nog wel ’s avonds een rond­je gaan ren­nen. Zoals het zich liet aanzien kon ik dat wel ver­geten. Veel te gevaar­lijk op de weg!

Om 16 uur begon het in Ede donker te wor­den. Zware onweer­swolken kwa­men vanu­it het west­en aangerold. Ik besloot naar huis te gaan. Tenslotte had­den we onze vier weken durende test­sessie zojuist afges­loten en staat er een week­je vakantie op de agen­da.

Opti­mistisch nam ik de route over de A50. Slecht idee. Bij de eerste bui die los­barstte stond het ver­keer meteen stil. Zover als ik kon zien zag ik één lange sliert rode achter­licht­en waar geen beweg­ing meer in te bespeuren viel. Gelukkig was er een afs­lag dicht­bij waar ik weer van de snel­weg af kon. Maar ook bin­nen­door duurde het nog ruim een uur voor­dat ik thuis was. Regen en storm heeft een ver­lam­mend effect op auto­mo­bilis­ten bleek maar weer eens.

Een­maal thuis was de storm nage­noeg bedaard en kon ik toch nog mijn gep­lande rond­je gaan ren­nen. Tenslotte staat er vol­doende op het pro­gram­ma in decem­ber waar ik de komende tijd goed voor moet bli­jven trainen:

  • 6 decem­ber Mont­fer­lan­drun — 15 km
  • 13 decem­ber sur­vival­run Arn­hem — 5 km
  • 20 decem­ber sur­vival­run Dinx­per­lo — 5 km

De gemid­delde snel­heid die ik vanavond liep is wat ik ook in Mont­fer­land wil lopen om een beet­je accept­abele fin­ishti­jd neer te zetten. Dus het slechte weer had in ieder geval geen ver­lam­mend effect op mijn hard­lopen. Goed om te weten want ik verwacht dat het weer in decem­ber ook niet al te zomers zal zijn.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets