Rondje Challenge


Gis­ter voor de eerste keer mijn GPS hor­loge gebruikt tij­dens de sur­vival­run­train­ing. Ik was benieuwd hoeveel kilo­me­ters we stiekem afleggen tussen de hin­dernissen. Hieron­der de voor­lop­ige resul­tat­en van deze train­ing in stor­ma­chtig weer.
In totaal hebben we 8.73 km gelopen gedurende de train­ing van twee uur. Dit is de bru­to tijd. Ik heb niet elke keer dat we uit­leg kre­gen of dat ik moest wacht­en bij een hin­der­nis het hor­loge stil­gezet. Het ging er mij meer om of ik geen last van het hor­loge zou hebben bij de hin­dernissen (nee, dus) en om een eerste indruk te kri­j­gen van de afs­tand die we lopen.
De train­ing begon met dat we in twee groepen wer­den verdeeld. Een groep ging per dri­etal in een kano (vijf kano’s in totaal) en de ander groep ging hard­lopend op weg naar het andere einde van de grote plas. Ik zat in de groep die eerst ging hard­lopen1. Na 1,3 km waren op de plaats van bestem­ming waar niet veel lat­er de eerste kano’s aankwa­men en we van plaats kon­den wis­se­len. Toen was het onze beurt om de 1 km terug te varen.
Na het kanovaren stond er een lijst oefenin­gen op het pro­gram­ma om het boven­lichaam verder op te war­men. Toen was het tijd voor de echte train­ingsar­beid. We kon­den kiezen uit een train­ing spec­i­fiek gericht op de begin­nende sur­vival­run­ner of een Chal­lenge. Deze Chal­lenge was voor wed­stri­jd­lop­ers, gevorder­den en liefheb­bers. Dat laat­ste vor­mde voor Mar­ti­jn (mijn traings­maat­je van dag 1) de doorslag. Met Dinx­per­lo (20 decem­ber) en de run geor­gan­iseerd door onze eigen club in het vooruitzicht besloten we dat het tijd werd voor een echte proef. We gin­gen het proberen.
Dit werd er van ons verwacht (de hin­dernissen mocht­en in willekeurige vol­go­rde):

 • rond­je kleine plas
 • 3 stuks apen­hang / over de balk
 • 2x water­loo
 • een stuk enteren
 • grote com­bi
 • 20x push-ups / 20x star­jumps
 • 15x lage swingover afgewis­seld met 15x burpee
 • rond­je kleine plas

En we hebben het gehaald! Soms met hangen en wur­gen, en in een enkel geval door bij een hin­der­nis tussen­ti­jds wat rust te nemen wis­ten we het par­cours in pre­cies 1 uur te nemen. We gin­gen van start toen we er 41 minuten van ons totaal­train­ing op had­den zit­ten, en dit zijn de verdere gegevens:

 • 00:41 — 00:52 => rond­je kleine plas (2 km)
 • 00:52 — 01:29 => alle hin­dernissen (1 km)
 • 01:29 — 01:41 => rond­je kleine plas (2 km)

Daar­na was de pijp leeg. Gelukkig gin­gen we al snel uit­lopen en stond de koffie klaar toen we terugk­wa­men.
~ ~ ~
Iets voor jou, dat sur­vival­run­nen? Kom dan eens een keert­je kijken bij Sur­vival­run Train­ings­groep Arn­hem. Of check voor een verenig­ing bij jou in de buurt.
~ ~ ~


 1. Bewust voor gekozen aangezien we dan stormwind mee zouden hebben op de weg terug. Blijk­baar ben ik in korte tijd een beet­je slim­mer gewor­den. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets