Rondje (nieuwe) schoenen

Na het rond­je Chal­lenge van afgelopen zondag was ik nog wel even het water inge­gaan om de erg­ste mod­der van mijn schoe­nen weg te spoe­len, maar thuis was ik ver­geten om ze bin­nen te zetten waar ze beter kon­den dro­gen. Vanocht­end heb ik ze alsnog uit de schu­ur gehaald waar ze als oud vuil op de werk­bank ston­den te wacht­en voor een nieuwe train­ing. Meteen viel me weer die scheur op waar iemand me zondag al op gewezen had. Ter­wi­jl ik ze pas 4 maan­den gele­den aangeschaft had.

IMG_1459

IMG_1458

Ik besloot naar Run­ner­sworld terug te gaan waar ik ze gekocht had. Dezelfde verkop­er die luis­teren als vak nog steeds moest afron­den hielp me ook nu weer pri­ma. Helaas viel het niet onder de garantie maar onder de risico’s van het sur­vival­run­nen. Waarschi­jn­lijk was ik tegen iets scherps aan­gelopen. Tenslotte ban­jeren we over­al doorheen en wie weet wat er alle­maal voor rot­zooi in die sloten, grep­pels en plassen ligt. Ik moest ‘m gelijk geven.

Maar omdat hij het ook best wel verve­lend vond gaf hij me 50% kort­ing op een nieuw paar. Iets wat ik erg schap­pelijk vond. Nadat ik enkele schoe­nen van een ander merk had geprobeerd heb ik toch weer voor Brooks gekozen. Mocht ik alsnog na een aan­tal maan­den het­zelfde prob­leem kri­j­gen dan weten we zek­er dat Brooks en ik geen goede com­bi­natie vor­men. Maar voor­lop­ig hou ik het gewoon op domme pech.

Dit­maal was de rode uitvo­er­ing niet op voor­raad en ging ik met groen/grijs naar huis. Ook mooi. En haal ik ze in ieder geval niet door elka­ar.

IMG_1460

Thuis besloot ik mijn oude nieuwe Adi­das hard­loop­schoe­nen weer eens voor de dag te halen. Nadat ik tegelijk met die rooie Brooks ook nieuwe Asics had gekocht ston­den die Adi­das eigen­lijk werkeloos in een hoek­je te wacht­en. Niet slim want het idee was om ze om beurten te dra­gen zodat ik er langer mee kon doen. Dus kre­gen ze vanavond een nieuwe kans om te lat­en zien waar ze toe in staat waren. Het plan was om de 5 km in 25 minuten te lopen.

Sinds ik met hard­lopen ben begonnen (na jaren niet aan enige vorm van sport te hebben gedaan) merk­te ik dat ik het voor­taan meer van de uithoud­ing moest hebben dan van het snelle werk. De duur­loop lag me gaan­deweg beter dan de korte afs­tand (hoewel zek­er in het het begin de korte afs­tand de enige afs­tand was die ik hard­lopend kon over­bruggen). Ik vind het nu heer­lijk om zo’n 10 tot 15 km te gaan ren­nen in een tem­po van tussen de 5:30 en 5:45 min­u­ut per kilo­me­ter. Zon­der koptele­foon op lekker geni­eten van het buiten zijn.

Maar ik heb het idee dat ik wat meer aan mijn snel­heid moet gaan werken wil ik een beet­je fat­soen­lijk een sur­vival­run afron­den. Daarom deze avond de tem­po­lat wat hoger gelegd om te zien of me dat zou gaan lukken.

rondje20151117

Gelukt.

Bin­nenko­rt eens kijken of het op de Asics ook zo makke­lijk gaat. En daar­na proberen nog wat sneller/verder te gaan.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets