Rondje old skool hardlopen

Rondje tegen de wind 2015-11-20

Van­avond had ik er al meer dan 6 km opzit­ten toen ik bij­na in Bem­mel was. Even aar­zel­de ik. Zou ik door­lo­pen of afdraai­en rich­ting huis? Ik koos voor het laat­ste en kreeg de wind vol in mijn gezicht. Heel in de ver­te zag ik de lich­ten van het Ohra-gebouw. Heel in de ver­te. En de wind was heel erg tegen.

Ik moest den­ken aan een arti­kel dat ik onlangs had gele­zen over het nieu­we fiet­sen: One of the hot­test things in cycling right now is riding your bike some­pla­ce far and then taking the train home:

With an assist from the train, mul­ti­mo­dal cycling lets riders go out far­ther sin­ce they don’t have to pedal back. And whi­le it’s hard­ly a new thing to take your bike on a train — mul­ti­mo­dal com­mu­ters have been doing it for ages — many road cyclists we know are doing more big one-way rides like this, with seve­r­al using apps like Stra­va and Ride­With­G­PS to help them find new rou­tes and plan dis­tant outings that nor­mal­ly might be out of reach.

Het is sim­pel maar doel­tref­fend. Je fietst er een eind op los tot­dat je de man met de hamer tegen­komt en pakt dan de trein naar huis. In veel geval­len kom je op plaat­sen die nor­maal gespro­ken te ver weg lig­gen. Want reken maar uit: ben je gewend een rond­je van 100 km te fiet­sen, dan is dat 50 km heen en dan weer 50 km terug. Met het nieu­we fiet­sen ga je gewoon 100 km dezelf­de rich­ting uit dus bestrijk je plots een veel gro­ter gebied.

En natuur­lijk is het ook van toe­pas­sing op hardlopen.

Wat nu als ik bij­voor­beeld ver­der gelo­pen was naar Bem­mel in het kader van het nieu­we lopen? Of mis­schien wel hele­maal naar de oevers van de Waal? Dan had ik mooi in de pro­ble­men geze­ten. Het eer­ste trein­sta­ti­on moet daar nog aan­ge­legd wor­den. Ik zou het dus anders­om aan­pak­ken. Eerst met de trein naar een voor­af uit­ge­zoch­te plek (tegen de wind) afrei­zen en daar de uit­da­ging aan­gaan om weer hele­maal terug te lopen (met de wind in de rug). Dan kun je een­maal thuis aan­ge­ko­men lek­ker uit­hij­gen en daar­na onder de dou­che in plaats van bezweet en ver­moeid op een win­de­rig sta­ti­on staan wach­ten op een ver­traag­de trein ter­wijl de sta­ti­ons­res­tau­ra­tie allang is weg­be­zui­nigd zodat je ook nog eens niets te eten kunt halen.

Maar voor­lo­pig had ik hier alle­maal niets aan. Het nieu­we lopen was nog iets van de toe­komst. Eerst maar eens old skool zien thuis te komen. Tegen de wind.

~ ~ ~