Rondje negatieve split

rondje20151127

Voor de veran­der­ing stond er weer een ste­vige wind deze namid­dag (ja, ik ben een twee­t­al daag­jes vrij van­wege Thanks­giv­ing) bij het hard­lopen. Maar ik dacht het deze keer eens in mijn voordeel te lat­en werken. Eén van de ver­gissin­gen (bli­jf me lezen of blad­er anders terug in mijn eerdere blog­posts wil je meer weten over de vele andere valkuilen waar ik regel­matig in te vin­den ben) die ik nog steeds maak is te hard van start gaan. En dan na twee of drie kilo­me­ter er hele­maal doorheen zit­ten.

Dus koos ik er voor om recht tegen de wind te begin­nen waar­door het geen prob­leem zou zijn het tem­po wat te drukken. Ver­vol­gens was het plan om dan halver­wege het rond­je te proberen de snel­heid langza­am op te voeren zodat de totale tijd van de tweede helpt sneller zou zijn vergeleken met de eerste helft. Een zoge­naamde negatieve split.

Ik had daar al ooit eerder over gelezen nadat mijn col­le­ga cq snel­hei­ds­duiv­el er over begonnen was. Het sprak me wel aan als traing­stech­niek maar tot nu toe had ik er niet echt serieus op getraind. Van­daag leken me de omstandighe­den er per­fect voor. Miss­chien dat het niet hele­maal in overeen­stem­ming was met de ware bedoel­ing van de negatieve split maar je moet ergens begin­nen.

En het ging vol­gens plan. De tweede zes kilo­me­ter liep ik twee minuten sneller dan de eerste zes kilo­me­ter. Ook de voortschri­j­dend gemid­delde tijd voor de vijf kilo­me­ter zag er mooi uit. Al met al ben ik er tevre­den mee.

rondjetempo

De vraag is alleen of dit nu puur te wijten valt aan het effect van wind tegen en wind mee. Bin­nenko­rt het­zelfde rond­je nog maar eens overnieuw lopen bij geen of min­der wind. Maar eerst op 6 decem­ber de vijf­tien kilo­me­ter in Mont­fer­land. Want daar is al dit train­ingswerk uitein­delijk voor bedoeld.

Montferlandrun

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets