Troost

Natu­urlijk ben ik bli­jven door­lezen. Tot het (bit­tere)1 einde. Het was daar dat ik deze fraaie afs­luiter onder ogen kreeg:

Als je weet dat je een los­er bent, dan put je troost uit de gedachte dat iedereen om je heen ver­sla­gen is, ook zij die hebben gewon­nen.
[p.222, Het nul­num­mer, Umber­to Eco]

Wil je meer weten over de denkbeelden van Umber­to Eco met betrekking tot de rol van losers in de lit­er­atu­ur, klik dan hier voor een kort inter­view met hem in The Guardian.

PS: Nadat ik het boek uit had zag ik op de site van De Groene Ams­ter­dammer het bericht dat Umber­to Eco vertrekt bij zijn vaste uit­gev­er­ij Bom­piani. Dit omdat Sil­vio Berlus­coni een over­name­bod gedaan heeft op het bedri­jf Riz­zoli waar Bom­piani onderdeel van is. Samen met aan­tal andere auteurs uit bin­nen- en buiten­land gaat Eco nu zelf een uit­gev­er­ij opricht­en met waarschi­jn­lijk de naam ‘Het schip van The­seus’. Om ver­schil­lende rede­nen vind ik dit leuk nieuws:

  • Ik heb een hart­grondi­ge hekel aan Sil­vio Berlus­coni en mag het wel als hij zijn plan­nen niet zon­der slag of stoot kan uitvo­eren;
  • Toe­val­lig ben ik ook mede-oprichter van een nieuwe uit­gev­er­ij (ja, de 3.000 dona­teurs zijn tijdig ingestapt);
  • En als laat­ste de link naar zow­el de mythe over het ship van The­seus door Plutarchus, alswel de link die ik zelf maak naar het gelijk­namige boek door de niet-bestaande auteur V.M. Stra­ka.

  1. Bit­ter van­wege het uiterst deprimerend beeld dat geschetst wordt van Ital­ië slechts enkele jaren voor de poli­tieke opkomst van Sil­vio Berlus­coni, oftewel Il Cav­a­liere die wij gerust mogen ver­war­ren met Com­man­deur Vimer­cate uit het boek. En we weten alle­maal dat het door Berlus­coni alleen nog maar verder bergafwaarts is gegaan. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets