Het boek was nog niet uit…

Deze blog­post is deel 29 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

Zoetwaren

Na het sporten kan ik het niet lat­en om voor­dat ik onder de douche stap een greep in de snoep­pot te doen. Meestal heb ik al een appel of banaan gegeten en flink water gedronken maar toch bli­jft de behoefte om iets te snoepen. Het is dwang­matig en doet ook nog eens gedeel­telijk de posi­tieve effecten van het sporten teni­et. Ik zou er dus ver­standig aan doen ermee te stop­pen.

Het boek was nog niet uit. Dat schri­jft Paul heel terecht in zijn blog­post Voor­bereid aan de goede voorne­mens begin­nen. Mijn excu­us om op 1 juli aan te geven dat ik niet meer dagelijks zou bloggen over Zen Habits — Mas­ter­ing the Art of Change door Leo Babau­ta was dat de hoofd­stukken vanaf deel IV een stuk langer wer­den. Ik had meer tijd nodig en dacht eraan om de blogfre­quen­tie over Zen Habits naar 2 tot 3 blog­posts per week terug te schroeven.

Twee dagen lat­er vol­gde er nog een update met video’s over de dagelijkse rek- en strekoe­fenin­gen die ik me probeerde eigen te mak­en, maar daar is het tot nu toe bij gebleven. Een wel heel abrupt einde.

Miss­chien dat het stiekem iets te mak­en kon hebben met een van de onder­w­er­pen die aangesne­den wer­den in de rest van het boek: het afleren van slechte gewoontes. Daar­van heb ik er namelijk nogal wat. Bijvoor­beeld te snel iets beloven en er dan geen gevolg aan geven.

Of een boek even opz­ij leggen omdat mijn aan­dacht plots door iets anders is getrokken. En dan dat boek com­pleet ver­geten.

Nog­maals, geheel terecht dat Paul hierop terugkomt. Het boek was nog niet uit tenslotte. Mooi ook dat hij nu zelf verder gaat waar ik afge­haakt ben. Slechte gewoontes afleren lijkt me namelijk een goeie gewoonte. Maar vooral een moeil­ijke. Eens zien of ik het deze keer onder de bezie­lende lei­d­ing van Paul wel voor elka­ar kri­jg. Ik heb in ieder geval keus genoeg om aan te werken.

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« Super­man

2 Comments

Geef een reactie