Oude tijden herleven

Zondag staat er weer een hard­loopeven­e­ment op het pro­gram­ma: 15 km door heuvelachtig Mont­fer­land. Net zoals de Bridge to Bridge afgelopen zomer in Arn­hem ga ik ook deze keer samen met Luel­la proberen een mooie tijd neer te zetten. Daar heb ik de voor­bi­je weken regel­matig aan gew­erkt. Alleen… ik heb er geen zin in.

De reden is dat ik zo gehecht ben ger­aakt aan mijn weke­lijkse sur­vival­run­train­ing op de zondagocht­end die ik nu noodged­won­gen moet over­slaan. Naast de doorde­weekse trainig op woens­da­gavond ben ik er hele­maal aan ver­slaafd ger­aakt lijkt het wel. Ik merk­te het vorige maand toen Inge mij opbelde dat ze pech met de auto had en vroeg of ik haar kon ophalen. Natu­urlijk ging ik meteen op weg maar tegelijk­er­ti­jd zat ik uit te reke­nen hoeveel tijd ik nog had om de train­ing van die avond niet te hoeven mis­sen.

Uitein­delijk ben ik niet gegaan en heb net­jes op de ANWB en het berg­ings­bedri­jf gewacht zodat Inge thuis verder kon werken aan haar pre­sen­tatie, het werd echter een stuk makke­lijk­er gemaakt omdat ik wist dat er de vol­gende avond ook een mogelijkheid tot trainen was.

Het is zoals lang gele­den toen ik redelijk fanatiek aan wind­sur­fen deed. Zodra de wind gun­stig stond liet ik het lief­st alles uit mijn han­den vallen om het water op te zoeken. Ik kon aan niets anders denken en was niet te geni­eten wan­neer ik andere ver­plichtin­gen had waar­door ik niet kon gaan. Voor mijn directe omgev­ing zal ik geen pret­tig gezelschap zijn geweest op zulke momenten.

Zo erg is het nu (nog?) niet met me gesteld. Wan­neer het me lukt tweemaal per week te gaan trainen is het goed (veel vak­er lukt voor­lop­ig trouwens ook niet, gezien de her­stelti­jd die ik elke keer nodig heb voor­dat de erg­ste spier­pi­jn is verd­we­nen). Dus ga ik mor­gen­vroeg lekker een eigen vri­je train­ing doen omdat tenslotte over ruim een week op zondag de 13de de tijd is aange­bro­ken voor mijn eerste echte sur­vival­run. En daar wil ik wel een klein beet­je fat­soen­lijk voor de dag komen. Want het is ook nog eens de jubileum­run van de club waar ik nu zo’n vijf maan­den lid van ben.

~ ~ ~

Iets voor jou, dat sur­vival­run­nen? Kom dan eens een keert­je kijken bij Sur­vival­run Train­ings­groep Arn­hem. Of check voor een verenig­ing bij jou in de buurt.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets