Als ik …

alsik

Als ik mijn link­er­voet iet­sjes naar buiten kan­tel tij­dens de afzet dan voel ik bij­na niets van mijn achille­spees.
Als ik bedenk dat ik afgelopen zonda­gavond geen stap meer kon zetten zon­der door de grond te gaan van de pijn valt het nu wel mee.
Als ik voor het gemak vergeet wat de train­er afgelopen woens­dag tegen me zei op de train­ing dan ging het verder best wel goed.
Als ik afzeg is al dat werk voor niets geweest.
Als ik rustig aan bli­jf doen heb ik nog (bij­na) twee hele dagen om te her­stellen.
Als ik nu al opgeef wat moet dat dan wel niet wor­den wan­neer ik echt iets man­keer.
Als ik me niet ver­gis zijn er voor­beelden genoeg van sportlui die al heel snel na een blessure weer kon­den hard­lopen.
Als ik snel door­loop is het des te eerder voor­bij.
Als ik verder geb­lesseerd raak kan ik gewoon in de komende vakantiepe­ri­ode her­stellen.
Als ik het maar lang genoeg bli­jf her­halen ga ik er vanzelf in geloven.
Als ik wil kan ik best ver­geten dat de organ­isator me al als vri­jwilliger heeft inge­p­land.
Als ik …
Als ik ver­standig ben dan doe ik komende zondag niet mee aan de jubileum­run van 8 kilo­me­ter voor recre­an­ten.
~ ~ ~
Iets voor jou, dat sur­vival­run­nen? Kom dan eens een keert­je kijken bij Sur­vival­run Train­ings­groep Arn­hem. Of check voor een verenig­ing bij jou in de buurt.

6 Comments

Dank je. Ik weet wel wat het beste voor me is, maar ik had me er zo op ver­heugd dat het moeil­ijk te accepteren is. Maar het is niet anders. Vol­gende week is er weer een vol­gende kans. Miss­chien dat ik dan wel blessurevrij ben.

Geef een reactie