Als ik …

alsik

Als ik mijn lin­ker­voet iets­jes naar bui­ten kan­tel tij­dens de afzet dan voel ik bij­na niets van mijn achillespees.

Als ik bedenk dat ik afge­lo­pen zon­dag­avond geen stap meer kon zet­ten zon­der door de grond te gaan van de pijn valt het nu wel mee.

Als ik voor het gemak ver­geet wat de trai­ner afge­lo­pen woens­dag tegen me zei op de trai­ning dan ging het ver­der best wel goed.

Als ik rus­tig aan blijf doen heb ik nog (bij­na) twee hele dagen om te herstellen.

Als ik nu al opgeef wat moet dat dan wel niet wor­den wan­neer ik echt iets mankeer.

Als ik me niet ver­gis zijn er voor­beel­den genoeg van sport­lui die al heel snel na een bles­su­re weer kon­den hardlopen.

Als ik snel door­loop is het des te eer­der voorbij.
Als ik ver­der gebles­seerd raak kan ik gewoon in de komen­de vakan­tie­pe­ri­o­de herstellen.

Als ik het maar lang genoeg blijf her­ha­len ga ik er van­zelf in geloven.

Als ik wil kan ik best ver­ge­ten dat de orga­ni­sa­tor me al als vrij­wil­li­ger heeft ingepland.

Als ik …

Als ik ver­stan­dig ben dan doe ik komen­de zon­dag niet mee aan de jubi­le­um­run van 8 kilo­me­ter voor recreanten.

~ ~ ~


Reacties

 1. Carolien Geurtsen

  wat een dilem­ma en ja ik gun je ver­stan­dig in deze
  Sterkte

  1. Peter Pellenaars

   Dank je. Ik weet wel wat het bes­te voor me is, maar ik had me er zo op ver­heugd dat het moei­lijk te accep­te­ren is. Maar het is niet anders. Vol­gen­de week is er weer een vol­gen­de kans. Mis­schien dat ik dan wel bles­su­re­vrij ben.

 2. Monique

  Oh, balen zeg! The what ifs.

  1. Peter Pellenaars

   Klopt. Ze blij­ven con­ti­nu in je hoofd spo­ken ondanks dat je wel beter weet. Er zou een ‘what-if fil­ter’ moe­ten zijn 😉

 3. Weerzinwekkend

  Dat fil­ter dat ben jij. (ble­hh­hh, wat een wijs­heid, never works, I know, but still)

  1. Peter Pellenaars

   LOL