Rondje knopen

apenhang

Of ik nu wel of niet in staat ben om mor­gen mee te doen (waar­bij de bal­ans bij­na defin­i­tief naar niet is doorges­la­gen), van­daag mocht ik als vri­jwilliger aantre­den om de hin­dernis­baan en de route ron­dom de kleine plas in gereed­heid te bren­gen voor de jubileum­run. Nadat we de her­entent omge­toverd had­den in een kan­tine verza­melden we de spullen om enkele hin­dernissen op te bouwen buiten het ter­rein.

Met een lad­der op mijn schoud­er plus enkele touwen ploegde ik door de vette mod­der richt­ing de plek waar we een swingover gin­gen opzetten. Al snel vie­len ter­men als werk­lus, mast­worp, paal­steek en prusik­knoop. Ter­wi­jl ik er vei­lighei­d­shalve voor koos om het pad na de swingover gro­ten­deels takken­vrij te mak­en zodat de meer ervaren knop­ers begonnen met een balk tussen twee bomen op te hangen, diepte ik mijn geheugen af naar voor­beelden hoe die knopen ook alweer gelegd moesten wor­den. Ik vond weinig.

Gelukkig kre­gen we niet veel lat­er een uit­ge­brei­de uit­leg over hoe de diverse knopen in elka­ar stak­en (en ook weer uit elka­ar gehaald kon­den wor­den). Het was alle­maal logisch met kruis­jes op (en rond­jes onder) de balk waar­na ver­vol­gens het uiteinde van het touwt­je door het mid­den terug moest om van­daar nog een keer door het­zelfde mid­den de andere kant op te gaan en  zodoende te eindi­gen in een per­fecte knoop (althans wan­neer het gedaan werd door iemand met tig jaar knoop­er­var­ing). Mocht­en we in de war rak­en van al dat ges­teek en getrek dan was daar alti­jd nog een pal­ing­brugget­je ezels­brugget­je waar­bij je het diert­je uit een vijver liet kruipen om de omgev­ing te bek­ijken tot­dat het zich verveelde en weer terug­gleed de vijver in. Een kind kan de was doen.

swingover

Voor de zek­er­heid heb ik ze vanavond toch maar even­t­jes opge­zocht op inter­net:

mastworp
mast­worp
paalsteek
paal­steek
prusikknoop
prusik­knoop

Kwest­ie van (veel) oefe­nen vol­gens onze leer­meester. Miss­chien is het ver­standig om mor­gen een stuk­je touw mee te nemen naar de apen­hang wan­neer ik daar als vri­jwilliger de dag door­breng.

Of zal ik toch…?

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets