50books – jaar 2015 – vraag 47

Deze blog­post is deel 47 van 49 in de serie 50books — 2015

Vorige week zondag geen #50books vraag van­wege wat per­soon­lijke omstandighe­den. En daar­door van­daag een klein dilem­ma. Zal ik de oor­spronke­lijke vraag van vorige week alsnog stellen of een nieuwe verzin­nen? Ik heb toch maar besloten de oor­spronke­lijke vraag te plaat­sen ondanks dat de directe aan­lei­d­ing alweer bij­na is weggeza­kt. Het lag namelijk zo voor de hand te vra­gen welke boek (of boeken) jul­lie gekre­gen had­den op pak­je­savond.
Want ik weet niet hoe het met jul­lie is gesteld maar voor mij is pak­je­savond pas hele­maal ges­laagd wan­neer er min­i­maal één boek(je) tussen de cadeaus zit. En gelukkig houdt sin­terk­laas hier ieder jaar weer reken­ing mee. Ook deze keer was mijn kinder­hand snel gevuld en wel met Waarover ik praat als ik over hard­lopen praat van Haru­ki Muraka­mi.
Net als sin­terk­laas vind ik het zelf ook ontzettend leuk om een boek cadeau te geven. We trekken dan wel loot­jes maar nor­maal gespro­ken zorg ik er alti­jd voor dat ik voor iedereen iets extra heb. Daar zit­ten alti­jd wel enkele boeken tussen voor diege­nen waar­van ik weet dat ze nog steeds regel­matig lezen. Dit jaar is er weer een lez­er bijgekomen in de per­soon van onze jong­ste klein­zoon. Het was een genot te zien hoe blij hij was met zijn lees­boek­je. Ik ben al bezig een lijst­je te mak­en voor vol­gend jaar.
Vraag 47:
Welk boek (of boeken) hebben jul­lie dit jaar in je schoen gevon­den of cadeau gegeven?
Mocht pak­je­savond om wat voor reden bij jou niet meer gevierd wor­den sla dan gerust deze vraag over, of miss­chien weet je een boek te herin­neren toen de goed­heilig man nog wel voor­bij kwam. Dat mag natu­urlijk ook.

50books201547

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books – jaar 2015 – vraag 4650books – jaar 2015 – vraag 48 »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets