The art of walking

walking

Kun je lopen ver­leren? Of anders gefor­muleerd, is het mogelijk dat je kwi­jt bent hoe je ook alweer je voet moet neerzetten om een fat­soen­lijke stap te mak­en? Ik vraag dit omdat het mij namelijk niet meer lukt.
De afgelopen dagen is de pijn in mijn achille­spees min­der gewor­den (het her­s­tel na de sur­vival­run op zondag ging bij­na nog sneller dan na de mid­weekse train­ing) maar ik bli­jf op dezelfde verkrampte manier lopen als toen ik van de pijn niet anders kon. In het beste geval kom ik in de buurt van wat een nor­male pas zou kun­nen zijn ware het niet dat ik er toch elke keer een zwab­ber­be­weg­ing met m’n voet bij maak.
Soms ben ik bang dat ik nooit meer nor­maal kan lopen. Lichtelijk over­dreven, maar toch. Ik moest denken aan Ger­ard Kemk­ers, de schaatscoach die als schaatser vroegti­jdig moest stop­pen omdat hij geplaagd werd door een zwab­ber­voet. Het schi­jnt een typ­is­che schaat­ser­saan­doen­ing te zijn. Op de site InfoNu.nl kwam ik de vol­gende uit­leg tegen:

[…] als je een­maal met een zwab­ber­voet zit dan ga je bij jezelf analy­seren wat je nu eigen­lijk ver­keerd doet. Je wilt het ver­beteren en dus ga je bewust bezig met wat je eigen­lijk aan het doen bent en hoe je dit moet ver­beteren. Door die bewuste aans­tur­ing ‘breek je dan in’ in het basale bal­anssys­teem en zet je de voet anders neer dan nor­maal. Daarop reageert ver­vol­gens weer je lichaam die de reac­tie geeft om terug te trekken. Daar­door wordt de voet in beweg­ing gebracht en vol­gt de zwab­ber­be­weg­ing.

Nu ben ik weliswaar geen schaatser, maar ik loop wel met m’n voet te zwab­beren. Ook ik probeer bewust aan te sturen hoe ik mijn voet op de juiste wijze moet neerzetten, alleen het prob­leem is dat ik niet meer lijk te weten of te voe­len hoe dit pre­cies gaat. Op ’t laatst ga ik twi­jfe­len en dit heeft de zwab­ber­be­weg­ing tot gevolg. Met alle frus­tratie van dien.
In de roman 1q84 gaat Ten­go bij zijn vad­er op bezoek in het sana­to­ri­um. Vanu­it het raam ziet hij een oude man met wan­del­stok voor­bij lopen:

He was tall, with white hair, and excel­lent pos­ture. But his steps were awk­ward, as if he had for­got­ten how to walk, as if with each step for­ward he was remem­ber­ing how to do it. Ten­go watched him for a while. The old man slow­ly made his way across the gar­den, then turned the cor­ner of the build­ing and dis­ap­peared. It didn’t look like he had recalled the art of walk­ing.
[p.902, 1q84, Haru­ki Muraka­mi]

De kun­st van het lopen. Ik zal ‘m stap voor stap weer onder de knie moeten zien te kri­j­gen.

 • Hé, dat is inter­es­sant om te lezen. Ik ben bezig met blotevoeten­ren­nen en dat betekent dat ik op een nieuwe manier aan het leren lopen ben. En inder­daad is er een voet dat af en toe gaat zwab­beren. Ik maak me er geen zor­gen over want ik heb al behoor­lijke vorderin­gen gemaakt en die zwab­ber gaat ook wel weer over.
  Bij jou vast ook. Suc­ces.
  PS Boeiend toch hè, hoe dat lichaam dat alle­maal maar doet zon­der dat wij daar maar iets voor hoeven te doen.

  • Zek­er boeiend. Hoewel ik denk dat we op de achter­grond flink wat werk moeten ver­richt­en zodat dat lichaam van ons het kan uitvo­eren.
   Heb je trouwens de reac­tie van Daan Tim­mers gelezen? Er valt nog heel wat te leren van/over onze voeten.

 • Dag Peter,
  Als eens gedacht om je hard­loop­schoe­nen onder de loep te nemen? waarschi­jn­lijk is de hiel ver­hoogt waar­door als vanzelf je kuit­spi­er kor­ter wordt dan de natu­urlijk lengte. uitein­delijk ga je dat voe­len in…de achille­spees. Natu­urlijk zoekt je lichaam com­pen­satie om toch te kun­nen bewe­gen als het ware om de brand­haard heen.
  Bio­mech­anisch gezien is er een natu­urlijk manier van lopen, lopen zoals je gemaakt bent om te lopen ( en dat is anders dan hard-lopen). Vaak is de achterkant van ons lichaam, kuiten, ham­strings door hakken dra­gen en het vele zit­ten zo kort gewor­den dat we om weer natu­urlijk te kun­nen lopen er werk aan de winkel is. voeten weer recht opti­maal afwikke­len, gewicht in de hie­len en ver­len­gen met die achterkant. ik zou willen dat ik het je zo uit kon leggen maar daar is de bladz­i­jde wat te kort voor. je bent van harte welkom in mijn work­shop over Voeten.Hoe boeiend is het om te zien wat voor mogelijkhe­den we alle­maal hebben want de gezond­heid van je lichaam begint bij je voeten! Groet Daan Yoga Lab Ams­ter­dam

  • Hal­lo Daan, welkom op mijn blog en dank voor je uit­ge­brei­de reac­tie.
   M’n hard­loop­schoe­nen had ik nog niet bekeken omdat ik daar eigen­lijk geen reden toe zag. Het paar dat ik nu heb is zo’n half jaart­je oud en onder­tussen heb ik er al heel wat kilo­me­ters mee gelopen zon­der ergens last van te hebben. Maar zoals ik bij je lees hoeft dat niet alles te zeggen.
   Waar ik eigen­lijk van ben uit­ge­gaan is dat ik door een slechte (lees: geen) warm­ing up de blessure ben opgelopen. Het was een run door heuvelachtig ter­rein waarop ik me ook nog eens niet goed had voor­bereid. Waarschi­jn­lijk ben ik te ent­hou­si­ast heuve­laf gelopen zon­der de juiste tech­niek toe te passen. Toen ik de pijn voelde ben ik eigen­lijk meteen gestopt om het niet te forceren.
   Momenteel gaat het met de dag beter. Hard­lopen op de weg doe ik nog niet. En tij­dens de sur­vival­run train­ing zorg ik er voor rustig te lopen. De pijn is zo goed als verd­we­nen en nu is het zaak weer de juiste loophoud­ing te vin­den.
   Wat je in je reac­tie schri­jft klinkt erg inter­es­sant en ik ga me daar eens wat meer in verdiepen. Mocht ik bli­jven sukke­len met mijn voet of gewoon uit inter­esse meer wil weten dan laat ik zek­er van me weten. Je web­site staat geno­teerd.
   Nog­maals bedankt.

 • oh en Peter, sor­ry je site zo vol te klad­den maar ik lees het begin van je vraag nog­maals…
  Ja absolu­ut je kunt lopen ver­leren door de omstandighe­den waarin wij ons lichaam posi­tioneren en gebruiken dag in dag uit. (lees: veel zit­ten en hakken dra­gen) het geode nieuws is: we kun­nen het ook weer opnieuw leren. En daar wordt ik nou blij van!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets