50books – jaar 2015 – vraag 49

Deze blog­post is deel 49 van 49 in de serie 50books — 2015

Haast onge­merkt is er een jaar van boekvra­gen voor­bij gegaan, en haast even onge­merkt blijkt dat ik één jok­er te veel heb ingezet. Of kan het zijn dat dit jaar een week min­der telt dan de tweeën­vi­jftig die er nor­maal in horen te zit­ten? Hoe dan ook, feit is dat ik op de laat­ste zondag van 2015 aangekomen ben bij vraag 49 in plaats van de gep­lande vraag 50. Het is niet anders.

Wat wel gaat veran­deren is de plek waar jul­lie vol­gend jaar moeten zijn voor een nieuwe #50books vraag.

Vol­gens tra­di­tie wordt het stok­je namelijk weer doorgegeven, en dit­maal is Hen­drik-Jan (zijn web­site is hier te vin­den, en op twit­ter kun je hem hier vol­gen) degene die de taak op zich neemt om iedere week met een boekgere­la­teerde vraag te komen. Wie Hen­drik-Jan kent weet dat het #50books ini­ti­atief in 2016 een goed onderkomen kri­jgt want lezen, boeken en lit­er­atu­ur zijn onder­w­er­pen waar hij zeer regel­matig over blogt.

Bij deze wil ik Hen­drik-Jan alvast veel suc­ces wensen met het ver­zor­gen van de weke­lijkse boeken­vraag en ik hoop dat jul­lie hem gaan over­laden met reac­ties.

Maar voor het zover is nog een laat­ste vraag van mij. Het woord tra­di­tie is al gevallen dus laat ik er maar gebruik van mak­en om nog een andere tra­di­tie aan te halen, en wel die van de ein­de­jaarsli­jst­jes.

Vraag 49:
Wat is jouw top-3 van mooiste boeken uit 2015?

Op deze laat­ste zondag van het jaar lijkt het me gepast om jul­lie de gele­gen­heid te geven een overzicht te mak­en van de boeken uit 2015 die jul­lie het meest zijn bijge­bleven. Dus niet zozeer boeken die dit jaar zijn uit­gekomen, maar de boeken die jul­lie gelezen hebben. En je hoeft je niet te beperken tot lit­er­atu­ur. Voel je vrij elk boek te noe­men dat op de een of andere manier er voor jou bove­nu­it steeg in vergelijk­ing met de rest van de boeken die je gelezen hebt. Natu­urlijk is het des te leuk­er wan­neer je ook nog wat toelicht­ing geeft waarom het boek in je top-3 terecht is gekomen, maar voel je daar­toe niet ver­plicht.

Zoals alti­jd kijk ik weer uit naar jul­lie reac­ties.

top-3

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books – jaar 2015 – vraag 48

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets