Geschikt of ongeschikt?

De ocht­end van nieuw­jaars­dag 2016 keek ik uit het slaap­kamer­raam en zag ijs op de car­port liggen. Dat was een ver­rass­ing. Zek­er met het vooruitzicht van een nieuw­jaars­duik op zondag 3 jan­u­ari in het ver­schi­et.

Nor­maal gespro­ken ben ik iemand die er de voorkeur aan geeft om alleen in het zom­er­seizoen het buiten­zwem­bad te bezoeken. Maar sinds ik lid ben gewor­den van de sur­vival­train­ing­groep word ik geacht bij alle weer­som­standighe­den het water in te gaan. Zo ging ik onlangs nog in Dinx­per­lo com­pleet kop­je onder in een brede sloot nadat ik m’n grip ver­loor tij­dens het laat­ste stuk­je van de hin­der­nis. En niet al te lang gele­den moesten we als onderdeel van de zondagse train­ing een heel stuk van de Rijk­er­swo­erdse plassen over­steken waar­bij we op som­mige plekken tot ons mid­del in het water ston­den.

Toch lijkt me zo’n nieuw­jaars­duik andere koek. Zek­er nu de tem­per­atu­ur plots  iets aan het dalen is. Weliswaar vri­est het nog niet con­tinu, maar warm is anders. Daarom keek ik een tijd gele­den al wat rond op het inter­net om te zien hoe ik me kon voor­berei­den.

De gouden tip: elke douchebeurt eindi­gen met koud afdouchen.

En dan niet het water langza­am beet­je bij beet­je van warm naar koud lat­en gaan, maar in één keer. Buiten alle andere posi­tieve voorde­len die het voor je gezond­heid schi­jnt te hebben ging het mij vooral om de gewen­ning aan koud water.

Ik besloot het meteen uit te proberen.

Een­maal onder de hete water­straal leek me het idee van koud afdouchen al snel niet meer zo aan­lokke­lijk. De twi­jfel sloeg toe. Er zouden toch wel meer com­fort­a­bele manieren zijn als voor­berei­d­ing op een nieuw­jaars­duik? Maar in gedacht­en zag ik iemand aanstal­ten mak­en om een vinkje te zetten bij ‘ongeschikt’ en dat gaf de doorslag. Wat een onzin. Ik was toch geen miet­je!

Zon­der verder nog na te denken draaide ik de hen­del van de tem­per­atu­ur van warm naar koud. Met m’n ogen dicht en alle spieren in m’n lijf strakges­pan­nen wachtte ik op wat komen ging. Een volle tiende van een sec­onde voelde ik ijsk­oud water als scherpe naalden mijn lichaam teis­teren.

Met samenge­balde vuis­ten en tandenknarsend vroeg ik me af hoe ik dit ooit een volle min­u­ut kon vol­houden. Onmid­del­lijk daar­na was het over. Lauwwarm water deed elke herin­ner­ing aan de kou verd­wi­j­nen. Was er wel koud water uit de kraan gekomen? Of had ik het me slechts ver­beeld? De hen­del stond toch echt op de allerk­oud­ste stand.

Bij nadere inspec­tie blijkt dat onze douchekraan geen koud­e­stand heeft. Ook niet door het indrukken van een vei­lighei­dspal kan de hen­del verder gezet wor­den. Onze douche is niet geschikt voor koud afdouchen.

~ ~ ~

Iets voor jou, dat sur­vival­run­nen? Kom dan eens een keert­je kijken bij Sur­vival­run Train­ings­groep Arn­hem. Of check voor een verenig­ing bij jou in de buurt.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets