Wat de moeite waard is om te doen

waaroverikpraat1

Voor­dat ik me verder ga verdiepen in lev­en en werk van Jerzy Kosin­s­ki ben ik eerst van plan een aan­tal boeken uit te lezen waar ik al in begonnen was. Anders komt het er miss­chien niet meer van mocht ik een­maal geheel in de ban van Kosin­s­ki ger­ak­en. Tegelijk­er­ti­jd kleeft er wel een gevaar aan. Voor het­zelfde geld bli­jf ik hangen bij het lev­en en werk van een com­pleet andere auteur. Het zij zo.
Het boek dat ik deze week wil uitlezen is Waarover ik praat als ik over hard­lopen praat door Haru­ki Muraka­mi. Oftewel Hashiru koto ni tsuite kataru toki ni boku no kataru koto voor de Japans lezende mede­mens. Al heel lang staat dit boek op mijn ver­lan­gli­jst maar nog langer dacht ik dat de titel Waarover ik denk als ik aan hard­lopen denk was. Van­daar de bij­na gelijk­lu­idende blog­post die ik zo’n ander­half jaar gele­den in wat nu blijkt haast een­zelfde sti­jl als Muraka­mi (mag ik over­dri­jven? ja, dat mag ik) schreef.
Onder­w­erp van het boek, en dat zal geen ver­rass­ing zijn, is hard­lopen en hoe Muraka­mi deze sport al meer dan vijfen­twintig jaar bij­na dagelijks beoe­fend. Maar daar­naast beschri­jft hij ook op welke manier deze dis­ci­pline hem tot hulp is bij het schri­jven van romans. Twee onder­w­er­pen waar ik graag over lees. Boven­di­en is het uiterst aansteke­lijk opgeschreven en komen er regel­matig van die sim­pele maar krachtige (volks)wijsheden voor­bij die ik in de tek­sten van Muraka­mi zo kan waarderen.
Deze avond las ik bijvoor­beeld de vol­gende zin­snede die voor mijn gevoel de eind­con­clusie van mijn blog­post gis­ter per­fect samen­vat:

… wat de moeite waard is om te doen, is de moeite waard om met ent­hou­si­asme te doen …
[p.116, Waarover ik praat als ik over hard­lopen praat]

Telkens na het lezen van weer een hoofd­stuk heb ik ontzettende zin om ofwel (gelijk­ti­jdig lijkt me vooral­snog onmo­gelijk) een marathon te gaan lopen ofwel met het schri­jven van een roman te starten. Maar bove­nal wil ik verder lezen. Dus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets