Gedaan lijstje

gedaanlijstje

Tij­dens de sur­vival­run train­ing deze avond liep ik op het eind met iemand mee die er duidelijk doorheen zat. Ik had hem nog nooit eerder gezien wat ver­schil­lende rede­nen kon hebben: hij trainde voor het eerst mee of hij trainde op andere dagen of ik had weer eens last van het feit dat ik nogal slecht ben in het onthouden van gezicht­en.

Hij bleek voor het eerst mee te trainen.

Naar adem hap­pend vroeg hij hoe lang ik al trainde. Bij­na een half jaar, zo gaf ik aan en moest denken aan mijn eigen eerste les toen voor mijn gevoel niets luk­te. Heel nor­maal vol­gens de train­er van dienst. We moesten er reken­ing mee houden dat we er wel vijf tot zes maan­den voor nodig zouden hebben om enigszins fat­soen­lijk de hin­dernissen te kun­nen nemen.

Het leek me toen een eeuwigheid. Nu lijkt het alsof de tijd voor­bij is gevlo­gen. En een eerste sur­vival­run heb ik al achter de rug.

Wat ontzettend geholpen heeft is dat we vanaf die eerste les veel meer bezig zijn geweest met wat ons al luk­te (en daar trots op te zijn) dan wat we nog niet onder de knie had­den (dat zou vanzelf wel komen als ook wij bleven komen).

Achteruit kijken en pro­gressie zien geeft moti­vatie om door te gaan. Die wijsheid deelde ik met de nieuwel­ing.

Op mijn blog ben ik iets soort­gelijks aan het doen. Ondanks dat ik alti­jd beweer niet aan goede voorne­mens te doen heb ik wel een klein to do lijst­je van zak­en die ik wil oppakken of veran­deren. Even heb ik over­wogen dit lijst­je online te zetten als stok achter de deur.

Maar ik doe het eens anders. Dit jaar ga ik bijhouden waar mijn vri­je tijd zoal aan ver­loren gaat en ver­vol­gens gebruik ik het om naast mijn to do lijst te leggen zodat ik kan zien of het overeenkomt. Miss­chien haal ik ook hier dan de moti­vatie uit de pro­gressie die hopelijk te zien is rond een aan­tal zak­en die ik wil veran­deren cq ver­beteren.

Welke dat zijn? Een goed ver­staan­der zal het miss­chien kun­nen opmak­en uit mijn gedaan lijst­je (ook te vin­den door in het menu op de link ‘het jaar 2016’ te klikken).

~ ~ ~

Iets voor jou, dat sur­vival­run­nen? Kom dan eens een keert­je kijken bij Sur­vival­run Train­ings­groep Arn­hem. Of check voor een verenig­ing bij jou in de buurt.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets