Gendringen, here I come!

Gendringen

Omdat het gis­ter­avond goed ging met mijn achille­spees en de enkel­band defin­i­tief weer opge­bor­gen kan wor­den zocht ik de web­site van de Sur­vival­bond Ned­er­land op en klik­te daar door naar de wed­stri­jd­kalen­der. Wat zou een mooie run zijn nu het lijkt alsof ik me daar weer aan kan gaan wagen na in Dinx­per­lo mijn eerste ervar­ing te hebben opgedaan?

Ik kwam uit in Gen­drin­gen. De run die ik heb gekozen is 7 km Recre­atief op zater­dag 30 jan­u­ari. Dus nog ruim drie weken voor een goede voor­berei­d­ing. Moet haal­baar zijn. En dan eens te zien in welke tijd ik eindig wan­neer ik blessurevrij van start kan gaan. Een vol­gende mijl­paal.

PS: Op de site van Gen­drin­gen zag ik nog iets leuks. Een even­e­ment app voor deel­ne­mers en toeschouw­ers. Niet alleen te gebruiken wan­neer je in Gen­drin­gen op bezoek gaat, maar ook om vanu­it huis deel­ne­mers live te kun­nen vol­gen. Ik zal te zijn­er tijd mijn wed­stri­jd­num­mer ver­melden voor dege­nen die gebruik van deze app willen mak­en.

~ ~ ~

2 Comments

Zwem­men wil ik dit jaar ook wat meer gaan doen. Voor sur­vival­run is het niet echt nodig, maar bij som­mige obsta­cle runs in de zomer komt het wel terug.
Ik vind het erg goed dat je het zelf ook weer opgepakt hebt. Knap hoor.

Geef een reactie