Gendringen, here I come!

Gendringen

Omdat het gis­ter­avond goed ging met mijn achil­les­pees en de enkel­band defi­ni­tief weer opge­bor­gen kan wor­den zocht ik de web­si­te van de Sur­vi­val­bond Neder­land op en klik­te daar door naar de wed­strijd­ka­len­der. Wat zou een mooie run zijn nu het lijkt als­of ik me daar weer aan kan gaan wagen na in Dinx­per­lo mijn eer­ste erva­ring te heb­ben opge­daan?

Ik kwam uit in Gen­drin­gen. De run die ik heb geko­zen is 7 km Recre­a­tief op zater­dag 30 janu­a­ri. Dus nog ruim drie weken voor een goe­de voor­be­rei­ding. Moet haal­baar zijn. En dan eens te zien in wel­ke tijd ik ein­dig wan­neer ik bles­su­re­vrij van start kan gaan. Een vol­gen­de mijl­paal.

PS: Op de site van Gen­drin­gen zag ik nog iets leuks. Een eve­ne­ment app voor deel­ne­mers en toe­schou­wers. Niet alleen te gebrui­ken wan­neer je in Gen­drin­gen op bezoek gaat, maar ook om van­uit huis deel­ne­mers live te kun­nen vol­gen. Ik zal te zij­ner tijd mijn wed­strijd­num­mer ver­mel­den voor dege­nen die gebruik van deze app wil­len maken.

~ ~ ~

2 reacties op “Gendringen, here I come!”

    1. Zwem­men wil ik dit jaar ook wat meer gaan doen. Voor sur­vi­val­run is het niet echt nodig, maar bij som­mi­ge obsta­cle runs in de zomer komt het wel terug.
      Ik vind het erg goed dat je het zelf ook weer opge­pakt hebt. Knap hoor.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *