Antidateren

Print

Naar wat ik begrijp zijn er veel blog­gers die bij­voor­beeld gedu­ren­de het week­end een hele serie blog­posts schrij­ven en deze ver­vol­gens zoda­nig klaar­zet­ten dat er elke dag een­tje gepu­bli­ceerd wordt.
Nie­mand die daar moei­lijk over doet. Ik ook niet. Alleen valt dit wat mij betreft niet in de cate­go­rie van iede­re dag blog­gen.
Het omge­keer­de kan natuur­lijk ook. Dat je in het week­end (na een druk­ke week waar­in je op som­mi­ge dagen geen kans hebt gezien om te blog­gen) een serie blog­posts schrijft die je ver­vol­gens de datum mee­geeft van de dagen die als lege gaten in een ver­der gaaf gezicht je blo­gar­chief ont­sie­ren. Daar­na klik je op ‘publish’.
Daar kan ook nie­mand moei­lijk over doen. Toch?
Dat bedacht ik me gis­ter mor­gen zojuist.

4 Replies to “Antidateren”

  1. Moet kun­nen!

  2. Bedoel je dat je van­daag een blog publi­ceert met de datum van gis­te­ren? Er is dan wel een kans dat blog­lo­vin-gebrui­kers die post mis­sen…

    1. Yep, dat bedoel ik. Eer­lijk gezegd weet ik niet of blog­lo­vin dit als een nieu­we blog­post ziet. Hoe­wel ik een datum in het ver­le­den geven is het wel een nieu­we post.

Comments are closed.