Vrijdag, 8 januari 2016

Anti­da­te­ren.

Naar wat ik begrijp zijn er veel blog­gers die bij­voor­beeld gedu­ren­de het week­end een hele serie blog­posts schrij­ven en deze ver­vol­gens zoda­nig klaar­zet dat er elke dag in de erop vol­gen­de week een­tje gepu­bli­ceerd wordt.

Nie­mand die daar moei­lijk over doet. Ik ook niet. Alleen valt dit wat mij betreft niet in de cate­go­rie van iede­re dag bloggen.

Het omge­keer­de kan natuur­lijk ook. Dat je in het week­end (na een druk­ke week waar­in je op som­mi­ge dagen geen kans hebt gezien om te blog­gen) een serie blog­posts schrijft die je ver­vol­gens de datum mee­geeft van de dagen die als lege gaten in een ver­der gaaf gebit je blo­gar­chief ont­sie­ren. Daar­na klik je op ‘publish’.

Daar kan ook nie­mand moei­lijk over doen. Toch?

Dat bedacht ik me gis­ter mor­gen zojuist.