Dinsdag, 12 januari 2016

Rond­je opnieuw van start met hardlopen

 

Sinds 6 decem­ber heb ik niet meer hard­ge­lo­pen. Nadat ik tij­dens de Mont­fer­land­run gebles­seerd raak­te aan mijn achil­les­hiel ben ik wel voor­zich­tig blij­ven trai­nen maar dan alleen voor de sur­vi­val­run, niet op de weg. Of het de juis­te aan­pak is geweest kan ik niet bewij­zen, wel dat mijn bles­su­re zo goed als ver­dwe­nen is. Althans op de hin­der­nis­baan.
Van­daag vond ik het tijd wor­den om weer eens een stuk­je ‘echt’ te gaan hard­lo­pen. Ik heb gehoord dat de sur­vi­val­run in Gen­drin­gen op 30 janu­a­ri wat meer loop­werk vergt dan in Dinx­per­lo, dus wat extra trai­ning kan geen kwaad. Het idee is om de komen­de weken naast de sur­vi­val­run trai­ning op woens­dag en zon­dag ook nog twee keer per week wat kilo­me­ters op de weg te maken.

Omdat ik toch nog wat hui­ve­rig was hoe mijn achil­les­pees zich zou hou­den bij het aan één stuk hard­lo­pen besloot ik voor­af dat ik het bij een kort rond­je zou hou­den. Na een seri­eu­ze war­ming-up (ik wil­de niets aan het toe­val over­la­ten) liep ik een rond­je om de recre­a­tie­plas. Hele­maal ner­gens last van!

Even over­woog ik bij de drie kilo­me­ter om een ande­re rou­te te kie­zen en wat lan­ger door te lopen, maar ik hield me aan mijn eigen afspraak en sloeg af rich­ting fit­ness­ter­rein. Daar deed ik nog een kwar­tier­tje lich­te kracht­trai­ning en jog­de toen rus­tig naar huis. Vrij­dag meer.