Donderdag, 14 januari 2016

Sur­vi­val­run Lingezegen

Vorig jaar decem­ber hielp ik als vrij­wil­li­ger een hand­je mee tij­dens de jubi­le­um­run van Sur­vi­val­run trai­nings­groep Arn­hem van­we­ge het 10-jarig bestaan. Zoals je mis­schien gele­zen hebt vond ik dat ont­zet­tend leuk om te doen (en het was ruim­schoots com­pen­sa­tie voor het feit dat ik zelf niet mee kon doen door een bles­su­re) en daar­om heb ik me met­een aan­ge­meld om ook onder­steu­ning te bie­den bij de voor­be­rei­ding van de Sur­vi­val­run Lin­ge­ze­gen en op de dag van de run zelf.

Nu heb je op dit blog al vaak over deze gewel­di­ge sport kun­nen lezen (die ik helaas veel te laat heb ont­dekt) en mocht je mis­schien nieuws­gie­rig zijn gewor­den dan is dit een uit­ge­le­zen kans om het zelf eens te pro­be­ren. Er is name­lijk ook een Fun­run van 5 km voor recre­an­ten die des­al­niet­te­min meer dan vol­doen­de spor­tie­ve uit­da­ging biedt om te erva­ren wat ik zoal iede­re woens­dag­avond en zon­dag­och­tend (vrij­wil­lig) moet doorstaan.

Denk je dat het te zwaar voor je is, dan niet getreurd. De run is pas op 20 april en via Buddy2Sur5 kun je een aan­tal op maat gesne­den trai­nings­ses­sies vol­gen zodat je met de juis­te voor­be­rei­ding van start kunt gaan. Geen enkel excuus dus om niet mee te doen. Wees er daar­om snel bij, want de inschrij­ving stopt bij maxi­maal 200 deel­ne­mers voor deze Funrun.

Alle infor­ma­tie over Sur­vi­val­run Lin­ge­ze­gen vind je hier.

Inschrij­ven doe je hier.