Rondje PR

rondjepr02

Omdat het afgelopen dins­da­gavond goed ging en ik er bij de sur­vival­run train­ing op woens­da­gavond geen last van had (en ook geen extra klacht­en bij kreeg) kon ik dus vanavond vol­gens plan mijn hard­loop­schoe­nen opnieuw aantrekken. Mijn eerste gedachte was om weer eens een 10 km te gaan lopen. Maar tij­dens de warm­ing up bedacht ik iets anders.
Voor­dat ik die blessure opliep (en hier­na hou ik erover op) was ik begonnen om me wat meer te richt­en op de korte afs­tand en deze sneller af te leggen. Eerst de 5 km op een fat­soen­lijke manier rond de vijf minuten per kilo­me­ter zien te lopen. Daar­na proberen of ik richt­ing de 4:30 minuten zou kun­nen vol­bren­gen. Miss­chien moest ik hier weer eens aan gaan werken.
Dus liep ik het rond­je dat ik op dins­dag gelopen had maar dan nu in een veel hoger tem­po. Om te zien hoe hard ik kon en of mijn achille­spees zou gaan pro­test­eren. Het luk­te  om ruim­schoots onder de 5 minuten te bli­jven. Zon­der lichamelijk onge­mak maar wel met heel wat gepuf en gehi­jg in de laat­ste meters. Veel verder was me niet gelukt. Maar toch, een heel mooi per­soon­lijk record op deze afs­tand. De komende tijd kan ik me hier op bli­jven richt­en voor­dat ik de afs­tand uit ga brei­den naar 5 km zon­der noe­menswaardig in te hoeven lev­eren op het tem­po.
Het tweede rond­je over dezelfde afs­tand dat ik erna liep ging erg soe­pel dus met het her­s­tel zit het ook wel goed. Ik begin er weer een beet­je geloof in te kri­j­gen.

PR

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets